آقای دکتر عبدالرضا بهره مند

دکتر عبدالرضا بهره مند Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.

آقای دکتر عبدالرضا بهره مند

Dr. Abdolreza Bahremand

Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالرضا بهره مند در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرپژوهش های حفاظت آب و خاک