خانم دکتر سوسن قهرمانی قاجار

دکتر سوسن قهرمانی قاجار دانشیار آموزش زبان دوم دانشگاه الزهرا(س)

خانم دکتر سوسن قهرمانی قاجار

Dr. susan Ghahramani Ghajar

دانشیار آموزش زبان دوم دانشگاه الزهرا(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر سوسن قهرمانی قاجار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه زبان پژوهی