خانم زینب ملکی پور

زینب ملکی پور Farhangian University, Ilam, Iran

خانم زینب ملکی پور

Zeinab Malekipour

Farhangian University, Ilam, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم زینب ملکی پور در مجلات و ژورنالها