آقای دکتر علی محمد افشین همت یار

دکتر علی محمد افشین همت یار

آقای دکتر علی محمد افشین همت یار

Dr. Ali Mohammad Afshin Hemmatyar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی محمد افشین همت یار در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته فناوری اطلاعات هفدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور، دانشگاه صنعتی شریف - پردیس بین الملل (کیش) آذر 1393