آقای دکتر هانی صدر

دکتر هانی صدر

آقای دکتر هانی صدر

Dr. Hani Sadr

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر هانی صدر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته رفاهی کنفرانس هفدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور، دانشگاه صنعتی شریف - پردیس بین الملل (کیش) آذر 1393