آقای دکتر صادق رحمتی

دکتر صادق رحمتی Associate Professor ِDepartment of Mechanical & Aerospace Engineering IAU University, Science & Research Branch Tehran, Iran

آقای دکتر صادق رحمتی

Dr. Sadegh Rahmati

Associate Professor ِDepartment of Mechanical & Aerospace Engineering IAU University, Science & Research Branch Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر صادق رحمتی در مجلات و ژورنالها