آقای دکتر علی شهبازی

دکتر علی شهبازی استادیار علوم اعصاب

آقای دکتر علی شهبازی

Dr. Ali Shahbazi

استادیار علوم اعصاب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی شهبازی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه گیلان، رشت خرداد 1399