آقای دکتر علیرضا مرادی

دکتر علیرضا مرادی استاد روانشناسی بالینی

آقای دکتر علیرضا مرادی

Dr. alireza moradi

استاد روانشناسی بالینی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا مرادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی موسسه آموزش عالی علوم شناختی، تهران فروردین 1399