آقای دکتر افشار میرزایی

دکتر افشار میرزایی

آقای دکتر افشار میرزایی

Dr. Afshar Mirzaiee

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر افشار میرزایی در مجلات و ژورنالها