دکتر مسعود جان‌بزرگی

دکتر مسعود جان‌بزرگی استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر مسعود جان‌بزرگی

استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر مسعود جان‌بزرگی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی اسلامی