آقای دکتر هومن خدری

دکتر هومن خدری مشاور عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران

آقای دکتر هومن خدری

مشاور عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر هومن خدری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین سمینار آنلاین ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی دبیرخانه شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو، اهواز شهریور 1399