آقای مهندس هومن خدری

مهندس هومن خدری دبیر عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران

آقای مهندس هومن خدری

دبیر عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس هومن خدری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین سمینار آنلاین ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی دبیرخانه شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو، اهواز آذر 1399