آقای مهندس ساعد معارفی

مهندس ساعد معارفی

آقای مهندس ساعد معارفی

Saed Maarefi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس ساعد معارفی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی دومین کنفرانس ملی زلزله گروه تخصصی سازه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، قزوین فروردین 1394