خانم فرزانه یوسف قنبری

فرزانه یوسف قنبری

خانم فرزانه یوسف قنبری

Farzaneh Yousef Ghanbari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم فرزانه یوسف قنبری در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Comparison of Two Great Literary Epics of Samak-e Ayyar and Odyssey: A Jungian Analysis (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی روشهای جدید در آموزش و پرورش و ادبیات دوره: 1، شماره: 6
2 کاربرد نماد و تمثیل در شعر عطار نیشابوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 11، شماره: 39
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل شخصیت شیرین با دیدگاه یونگی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
2 تحلیل منظومه لیلی و مجنون توسط گرماس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
3 خوانش یونگی گرماسی حکایت پادشاه و کنیزک (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
4 درمانگری از هند تحلیل سی غزل از دیوان غزلیات بیدل دهلوی با استناد به مولفه های روانشناسی مثبت گرا (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی
5 سبک خوانش چند آوایی و رویکرد میخاییل باختین در منطق مکالمه (مورد مطالعه منظومه خسرو و شیرین نظامی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
6 همسانی آنیمای نظامی و شکسپیر (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی