آقای دکتر وندا مهرا

دکتر وندا مهرا

آقای دکتر وندا مهرا

Dr. Vandana Mehra

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر وندا مهرا در مجلات و ژورنالها