آقای دکتر کریم عباس زاده

دکتر کریم عباس زاده Professor, K. N. Toosi University of Technology.

آقای دکتر کریم عباس زاده

Dr. Karim Abass Zadeh

Professor, K. N. Toosi University of Technology.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کریم عباس زاده در مجلات و ژورنالها