آقای حجة الاسلام رسول رضوی

حجة الاسلام رسول رضوی دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

آقای حجة الاسلام رسول رضوی

Rasoul Razavi

دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجة الاسلام رسول رضوی در مجلات و ژورنالها