آقای مهندس مهدی پشتکوهی

مهندس مهدی پشتکوهی ریاست همایش سازان امروز

آقای مهندس مهدی پشتکوهی

Mehdi Poshtkohi

ریاست همایش سازان امروز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس مهدی پشتکوهی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کمیته اجرایی همایش و نمایشگاه اقتصاد دیجیتال و اشتغال همایش سازان امروز، تهران مهر 1399