آقای دکتر حمید کبیری شاه آباد

دکتر حمید کبیری شاه آباد استادیار

آقای دکتر حمید کبیری شاه آباد

Dr. Hamid Kabiri-Shahabad

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید کبیری شاه آباد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی (International Organization of Academic Studies) ، با همکاری دانشگاه جورجیا، گرجستان-تفلیس آبان 1399