خانم دکتر فرانک موسوی

دکتر فرانک موسوی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

خانم دکتر فرانک موسوی

Dr. Faranak Mousavi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر فرانک موسوی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش ملی مجازی بومی سازی؛به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمانهای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه شهریور 1399