آقای دکتر هادی شیرویه زاد

دکتر هادی شیرویه زاد استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

آقای دکتر هادی شیرویه زاد

Dr. Hadi Shirouyehzad

استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر هادی شیرویه زاد در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Fuzzy TOPSIS Approach for Prioritizing the Preeminent Manufacturing Brands of Isfahan Province Based on the Critical Success Factors of Knowledge Management (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 3
2 ارائه مدلی جهت بهینه سازی زنجیره تامین یکپارچه با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی چند هدفه (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 2
3 Designing Combination a Pattern of FECCM to Analyze and Improve Customers’ Complaints (دریافت مقاله) مجله تحقیقات ریاضی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 1
4 Identifying Effective Criteria in Agile Project Management and Ranking Projects Regarding the Employer and the Contractor’s Perception using TOPSIS Method; The Case of Foolad Technique Co. (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 2
5 Mathematical Model for Optimization of University Courses timetabling applying the criteria of quality of instruction (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 4
6 Performance Evaluation in Project Based Organization with Agile Project Management Using DEA: Case study (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 5
7 Prioritization and analysis agility factors affecting the performance of project based organizations with Topsis technique (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 3
8 Prioritization of Sustainable Production Indicators Using Fuzzy Inference System (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 2
9 Prioritizing the Aspects of Project Management Agility Using Contractors’ and Employers' Perceptions and Expectations by DEA Method in a Case Study in Foolad Technique Co. (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 1
10 Recognizing Intellectual Capital Factors Affecting the Performance of University Faculty Members: A Conceptual Study (دریافت مقاله) مجله تحقیقات ریاضی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 3
11 Supplier Selection Using Analytic Hierarchy Process with Sustainability Approach; Case Study: Lorch Co. (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیق در عملیات و مطالعات تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 4
12 Using Knowledge Management Processes in order to Prioritize Organizations by Fuzzy TOPSIS method; with a Case Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Adopting SWOT Analysis to Strategic Project Management in Municipality (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
2 Analysing the Cost Factors on Total Cost of Quality:A System Dynamics Approach (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 Analyzing Efficiency of Human Resource Performance; Using Data Envelopment Analysis (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت اجرایی
4 اثر اتوماسیون برارتقای بهره وری سازمان های صنعتی مطالعه موردی: شرکت توزیع برق فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران
5 ارائه چارچوبی پیشنهادی به منظور بهبودفرآیند سیستم تولید ناب درموسسات کوچک و متوسط (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
6 ارائه روشی برای ارزیابی نوآوری مبتنی برفرآیند مدیریت دانش با استفاده ازتحلیل پوششی داده های فازی مطالعه موردی: برندهای سرآمدتولیدی استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
7 ارائه روشی جهت اولویت بندی خودروها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
8 ارائه روشی جهت تخصیص بهینه نیروی انسانی به ایستگاه های کاری با بکارگیری ازروش تحلیل پوششی داده ها و شبیه سازی سیستم های گسسته پیشامد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
9 ارائه رویکردی ترکیبی از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها(DEA) جهت ارزیابی عملکرد کارکنان مرد و زن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 ارائه مدلی ریاضی برای زمان بندی دروس دانشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
11 ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای مسائل زمان بندی دروس دانشگاهی:مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
12 ارائه یک مدل شناخت هزینه ای براساس روش های هزینه یابی مدرن برای شرکت های خدماتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت اجرایی
13 ارایه چارچوبی برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین خدمات با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن وفرآیند تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی
14 ارایه رویکردی برای انتخاب غذا از دیدگاه مشتریان مختلف در استان اصفهان با استفاده از AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
15 ارایه فرایند مدیریت پروژه اصلاح شده با استفاده از تحلیل SWOT (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
16 ارتباط اثربخشی آموزش با میزان تحصیلات و سطوح مختلف سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
17 ارزیابی برندهای سرآمد تولیدی در استان اصفهان با رویکرد مدیریت ایمنی و استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
18 ارزیابی تامین کنندگان درحالت منبع یابی چندگانه باتلفیق رویکردسلسله مراتبی تصمیم مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
19 ارزیابی درجه نابی با رویکرد سلسله مراتبی مطالعه موردی: ناحیه نورد سرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
20 ارزیابی ریسک های زنجیره تأمین با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با مطالعه موردی در صنعت تولید لوازم خانگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
21 ارزیابی سازمان ها با رویکرد هزینه های کیفیت به کمک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
22 ارزیابی عملکرد پروژه ها با ابزار تحلیل پوششی داده ها با مطالعه موردی در شرکت پروژهمحور تامکاراشترجان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
23 ارزیابی عملکرد رستوران ها با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶
24 ارزیابی عملکرد سازمان ها با رویکرد سرمایه فکری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها . مورد مطالعه : هیات های ورزشی شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
25 ارزیابی عملکرد سازمان ها با رویکرد سرمایه فکری بر اساس عوامل نوآوری سازمانی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها . مورد مطالعه : هیات های ورزشی شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
26 ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد رضایت شغلی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
27 ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد رضایت شغلی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(مطالعه موردی یکی از شهرداری های شهرستان لنجان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
28 ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه با رویکرد رضایت شغلی با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده ها (مطالعه موردی:دانشگاه آزاد نجف آباد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
29 ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند تضمین کیفیت شرکت کاشی مرجان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
30 ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند تضمین کیفیت شرکت کاشی مرجان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
31 ارزیابی عملکرد کارکنان واحد تولید نیروگاه شهید بهشتی با رویکرد رضایت شغلی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
32 ارزیابی عملکرد محصولات شرکت داروسازی گلدارو بارویکرد توسعه محصول بابکارگیری مدل رتبه بندی تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
33 ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت پاداش مبتنی برآن با استفاده ازتحلیل پوششی داده یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
34 ارزیابی عملکرد مدیران واحد های ستادی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها(مورد مطالعه: شرکت گاز استان فارس) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
35 ارزیابی عملکرد نسبی دانشگاههای استان فارس در سال 94 با رویکرد پژوهشی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
36 ارزیابی عملکرد نسبی درمانگاههای وابسته به دانشگاه علوم پسشکی در شهر ایلام با رویکرد ارتقای بهداشت و سلامت شهروندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
37 ارزیابی عملکرد و الویت بندی سازمانها بر اساس رویکردهای تلفیقی مدیریت دانش و مدیریت ایمنی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها : مورد مطالعه صنعت خودرو استان اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
38 ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب فروش کفش شاهین در استان اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
39 ارزیابی عملکرد و رتبه بندی کارخانه های سیمان استان فارس با استفاده ازتحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
40 ارزیابی عملکرد و میزان پیشرفت کمیته های بررسی پیشنهادها با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
41 ارزیابی عملکرد واحدهای سازمان بر اساس سرمایه فکری و تعهد سازمانی با استفادهاز تحلیل پوششی داده ها : مورد مطالعه یک شرکت تولیدی در استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
42 ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی با رویکرد چابکی سازمانی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها؛ مورد مطالعه: شرکت داراکار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
43 ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع نرم با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها- مورد مطالعه: شرکت رایانه اندیشمند برق استان اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
44 ارزیابی عملکرد هیات های ورزشی استان اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با چند رویکرد منتخب در سال 1391 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
45 ارزیابی عملکرد هیاتهای ورزشی استان اصفهان با روش تحلیل پنجره ای پوشش داده ها وبا رویکرد ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
46 ارزیابی عملکردتامین کنندگان بااعمال محدودیت های وزنی درتحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی تامین کنندگان مجتمع فولادمبارکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
47 ارزیابی عملکردسازمان ها براساس مدیریت ایمنی با استفاده ازتحلیل پوششی داده ها: مورد مطالعه صنعت خودرو استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
48 ارزیابی عملکردسازمانها براساس مدیریت دانش با استفاده ازتحلیل پوششی داده ها: مورد مطالعه صنعت خودرو استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
49 ارزیابی کارایی سازمان با رویکرد سرمایه فکری و وفاداری کارکنان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها : مورد مطالعه یک دانشگاه صنعتی در استان اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
50 ارزیابی کارایی شرکت های ساختمانی شیراز با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
51 ارزیابی کارایی مدارس در کلاس های دهم در شهر گچساران با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶
52 ارزیابی کارایی و رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
53 ارزیابی موانع لجستیک معکوس با استفاده از تکنیک DEMATEL (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
54 ارزیابی و انتخاب برترین پیمانکار در معاونت عمران شهرداری اصفهان با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
55 ارزیابی وتحلیل عملکرد شهرداری های مناطق 14 گانه شهر اصفهان با استفاده ازتحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
56 استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و توسعه کارکرد کیفیت جهت اولویت‌بندی عوامل موثر بر شدت حوادث (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
57 استفاده ازبرنامه ریزی تصادفی چندهدفه و ارائه مدلی جهت افزایش مطلوبیت زنجیره تامین یکپارچه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
58 استفاده ازتکنیک تصمیم گیری چند معیاره جهت انتخاب محصولات تولیدی در شرکت لبنیات فلات کوهرنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
59 استفاده ازفرآیندهای مدیریت دانش جهت اولویت بندی سازمانها بااستفاده ازروش تاپسیس؛موردمطالعه: شرکت های منتخب صنعت خودرواستان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
60 الویت بندی بخش های مختلف بیمارستان سعدی با رویکرد رضایت شغلی کارکنان با روش تاپسیس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
61 الویت بندی دوایر بانک ملی شعبه اصفهان با رویکرد رضایت شغلی کارکنان با استفاده از الگوریتم تاپسیس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
62 الویت بندی روش های هیورستیک بالنس خط مونتاژ ساده با استفاده از تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
63 انتخاب پیمانکار برای اجرای پروژه های عمرانی و تحلیل حساسیت معیارها با استفاده از تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
64 انتخاب تامین کننده با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی با رویکرد پایداریمطالعه موردی شرکت لورچ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
65 انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین سبز (پایدار) جهت خرید رنگ مورد نیاز خط کشی ها مطالعه موردی: معاونت حمل و نقل و شرکت مهندسی نیک اندیش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
66 انتخاب دروازه ای در شرکت همگام در خودرو آسیا با استفاده از روش تاپسیس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
67 انتخاب ضریب کارکرد نیروگاه با معیارهای هزینه و انرژی و شاخص های اقتصادی با استفاده از روش AHP مطالعه موردی (سد خراسان3) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
68 انتخاب ماده ی پایدار کننده ی مناسب گوشت های کنسروی با استفاده از تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
69 انتخاب محل احداث کارخانه نمک زدایی ازنفت خام به کمک تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
70 انتخاب محل مناسب جهت احداث کارخانه سیمان با استفاده از روش LINMAP با مطالعه موردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
71 انتخاب، رتبه بندی و تشکیل سبد بهینه پروژه در شرایط سیاست انقباضی با روش ترکیبی دیمتل و تحلیل پوششی داده هادر پروژه های توسعه شرکت فولاد مبارکه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
72 اندازه گیری کارایی تامین کنندگان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
73 اندازه گیری کارایی تأمین کنندگان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و کیفیت خدمات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
74 اندازه گیری کیفیت خدمات دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد در سال تحصیلی91-92 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
75 اندازه گیری و تحلیل کارایی سازمان های تولیدی بر اساس فعالیت های آموزشی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
76 اندازه‌گیری و تحلیل کارایی کارکنان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
77 اولویت بندی ابعاد نوآوری خدمات براساس کیفیت خدمات با استفاده از خانه کیفیت؛ مورد مطالعه هتل آسمان در شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
78 اولویت بندی استان های کشور بر اساس ویژگی های خدماتی شبکه تلفنهمراه در سال 1392 با استفاده از تکنیک تاپسیس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
79 اولویت بندی برندهای لوازم صوتی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره،یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
80 اولویت بندی سازمانها براساس عوامل اصلی موفقیت دراجرای مدیریت دانش با استفاده ازروش تاپسیس؛موردمطالعه: شرکت های منتخب صنعت خودرواستان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
81 اولویت بندی عوامل ایجاد خطر با استفاده از FMEA و منطق فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست
82 اولویت بندی عوامل سرمایه فکری موثر بر عملکرد هیات علمی دانشگاه ; یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
83 اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای مدیریت دانش با استفاده از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی یک شرکت در حوزه صنایع شیمیایی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
84 اولویت بندی عوامل موثر بر شدت حوادث با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 1 و بسط کارکرد کیفیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
85 اولویت بندی عوامل موثر بر شدت حوادث با استفاده از فرآیند تحلیلی سلسه مراتبی فازی و بسط کارکرد کیفیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست
86 اولویت بندی عوامل موثربرصحت زمان بندی پروژه با استفاده از MCDM مطالعه موردی شرکت طرح و توسعه نویداسپادانا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
87 اولویت بندی محرک های چابکی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در شرکت مجتمع صنایع قائم رضا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
88 اولویت بندی و دسته بندی ابعاد کیفیت خدمات با استفاده از تحلیل شکاف و تجزیه وتحلیل اهمیت عملکرد با تمرکز بر سابقه استفاده از مرکز آموزشی :گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد نجف آباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
89 اولویت بندی واحدهای سازمانی با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی با استفاده ازتاپسیس فازی ـ با مطالعه موردی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
90 اولویت بندی واحدهای سازمانی شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک بارویکرد مدیریت سرمایه انسانی با استفاده ازروش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
91 اولویتبندی عوامل سرمایه فکری بر اساس تحلیل حالتهای خرابی و شکست با استفاده از تحلیل پوششی دادهها و گسترش کارکرد کیفیت یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
92 اولویتبندی واحدهای سازمانی بر اساس شاخصهای کلیدی عملکرد با رویکرد چابکی سازمانی با استفاده از TOPSIS و QFD ؛ مورد مطالعه: شرکت داراکار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
93 Designing Combinational Pattern of FECCM to Analyze and Improve Customers’ Complaints1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
94 Identification and Ranking of Electronic Banking Services Based on Customer Satisfaction in a Branch of an Iranian Bank (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
95 MCDM و تسهیلات شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
96 Service Quality Evaluation from the Perspective of Nedagostar Company Support Staff by Using Importance-Performance Analysis (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
97 بررسی اثراجرای TPM برنگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM مورد مطالعه واحدتولید آب سرد فولادمبارکه اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
98 بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید برحذف اتلاف با استفاده از TRIZ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
99 بررسی تاثیر عوامل اصلی چابکی در گروه های فرآیندی مدیریت پروژه براساس مدل چو و کاو مورد مطالعه در شرکت های عمران و مسکن سازان خراسان رضوی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
100 بررسی تاثیر مدیریت سرمایه انسانی بر تعهد سازمانی_مطالعه موردی:شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
101 بررسی تاثیر نوآوری برسیستم بهره وری کارکنان صنعت نفت با مطالعه موردی در شرکت بهره برداری نفت و گاز شهرستان گچساران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶
102 بررسی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن درشرکت نفت سپاهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
103 بررسی عملیات ناب درصنعت ماشین ابزار و استفاده کنندگان نهایی ماشین ابزار درایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
104 بررسی فرآیند آموزش و اثر آن بر مدیریت سازمان‌ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
105 بررسی کارایی مصرف انرژی در ایران و کشورهای مختلف جهان با استفاده از تحلیل پوششی دادهها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
106 بررسی یکنواختی شغلی بر بروز حوادث با رویکرد رفتاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست
107 برنامه ریزی تولید با تقاضای احتمالی و محدودیت منابع تولیدی با تلفیق مفهوم سطح خدمت و هزینه کمبود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
108 برنامه ریزی یکپارچه زنجیره تامین با استفاده از مدلسازی چندهدفه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
109 پیش بینی و بررسی رضایت شغلی کارکنان صنعت نفت براساس کنترل شغلی و رضایت از زندگی با مطالعه موردی در صنعت نفت و صنایع شیمی آیی شهرستان گچساران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶
110 تاثیر فرهنگ سازمانی در پیاده سازی ERP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
111 تأثیر رضایت شغلی بر بهرهوری کارکنان در شرکت نفت سپاهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
112 تأثیرمدیریت کیفیت جامع برعملکرد کیفیت و نوآوری در شرکت نفت سپاهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
113 تجزیه و تحلیل شاخص های موثر بر چابکی لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری - ISM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
114 تجزیه و تحلیل عوامل اساسی موفقیت در فازهای مختلف اجرای پروژه های تولیدی ساخت بر اساس سفارش (مطالعه موردی: شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد (ساتها) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
115 تحلیل تاثیر برنامه ریزی منابع انسانی بر عملکرد واحد صنعتی با روش تصمیم گیری چند معیاره غیر عددی با مطالعه موردی در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
116 تحلیل شکاف و تجزیه و تحلیل عملکرد- اهمیت ابعاد کیفیت خدمات به تفکیک گرایش تحصیلی; گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
117 تحلیل عملکرد دستگاه های ریسندگی رینگ در کارخانه قالی سلیمان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
118 تحلیل عملکرد و رتبه بندی پروژه های R&D با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی دادهها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
119 تحلیل و بررسی کارایی پروژه های R&Dبا رویکرد BSC_DEA با کنترل وزنی ورودی ها و خروجی ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
120 تحلیل و دسته بندی ابعاد کیفیت خدمات رستوران ها با استفاده از ابزار تحلیل اهمیت- عملکردIPAبر اساس تغییرات زمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶
121 تحلیل وضعیت سازمان ها بر اساس عوامل اصلی موفقیت در مدیریت دانش و مدیریت ایمنی با استفاده از نمودار ناحی بندی شده و تحلی پوششی داد ه ها: مورد مطالعه صنعت خودرو استان اصفهان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی روز مهندسی
122 تعیین عوامل موثربراولویت بندی محصولات و برنامه ریزی تولید بااستفاده ازفرآیند تحلیل سلسله مراتبی درشرکت تولیدی ایران غذا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
123 دسته بندی عوامل کلیدی موفقیت درمدیریت زنجیره تامین پایدار بااستفاده ازمدلسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
124 دسته بندی عوامل کلیدی موفقیت سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان های پروژه محور با استفاده از مدل کانو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
125 دسته بندی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت لجستیک معکوس با استفاده از مدل کانو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
126 دسته بندی و اولویت بندی ابعاد نوآوری خدمات براساس کیفیت خدمات با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد؛ مورد مطالعه هتل آسمان در شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
127 رتبه بندی ابعاد کیفیت خدمات براساس دیدگاه مشتریان و کارکنان با استفاده از تاپسیس فازی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
128 رتبه بندی بازیکنان برتر تنیس در سال 2011 با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
129 رتبه بندی پیمانکاران نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش تاپسیس )مطالعه موردی؛ منطقه ویژه پارس جنوبی عسلویه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
130 رتبه بندی تامین کنندگان زنجیره تامین چابک با استفاده از ANP:یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
131 رتبه بندی تیم های والیبال در دور مقدماتی جام جهانی سال 2013 با رویکرد DEA و بررسی دوباره نتایج با اضافه کردن ورودی رتبه لیگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
132 رتبه بندی خطوط مسافربری شرکت ذوب آهن اصفهان بر اساس شاخصهای کلیدی عملکرد با بکارگیری ابزارهای تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
133 رتبه بندی دانشکده ها با استفاده از تکنیکAHP با رویکرد کیفیت آموزشی،مطالعه موردی : دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
134 رتبه بندی دانشکده ها با رویکرد رضایت شغلی با استفاده از تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (مطالعه موردی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
135 رتبه بندی دانشکده های دانشگاه با استفاده از رویکرد AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
136 رتبه بندی رویکردی های چند محصولی شدن در شرکت های تولیدی با استفاده از روش TOPSIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
137 رتبه بندی شاخصهای موثردرشکست پروژه های IT با استفاده ازروش AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
138 رتبه بندی شکایات الکترونیکی مشتریان با استفاده از FMEA و TOPSIS مطالعه موردی در شرکت گاز استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
139 رتبه بندی عوامل موثردرمکان یابی نیروگاه های گازی با استفاده ازروش AHP مطالعه موردی نیروگاه گازی جنوب اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
140 رتبه بندی کارایی شعب بانک صنعت و معدن با استفاده از دو روش PCA و DEA ومقایسه نتایج دو روش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
141 رتبه بندی وارزیابی کیفیت دوره های آموزشی با تکنیک تاپسیس فازی بامطالعه موردی درشرکت شیرآلات اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
142 رتبهبندی دفاتر خدمات پس از فروش با رویکرد کیفیت خدمات با استفاده ازتصمیمگیری چند معیاره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
143 روشی جهت اولویت بندی تامین کنندگان در زنجیره تامین سبز با استفاده از روش VIKOR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
144 روشی جهت دسته بندی تامین کنندگان بر اساس شاخص های پایداری با استفاده از خانه کیفیت فازی؛ مورد مطالعه شرکت صفا فولاد اصفهان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی
145 سنجش درجه نابی درشرکت یخچال سازی بوژان لرستان با استفاده ازروش TOPSIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
146 سنجش کیفیت خدمات تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد نجف آباد در گروه مهندسی صنایع با استفاده از مدل سروکوال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
147 سنجش کیفیت خدمات درکتابخانه های عمومی وابسته به شهرداری شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
148 سنجش میزان پایداری زنجیره تامین براساس عوامل کلیدی موفقیت درشرکت گل دارو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
149 شناسایی ریسکهای پروژههای عمرانی و دستهبندی آنها بر اساس ابعاد پایداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
150 شناسایی شاخص های منظر مالی از کارت امتیازی متوازن جهت عملکرد نوآوری واولویت بندی نمودن آنها در راستای توسعه پایدار با استفاده از تکنیک تاپسیسمطالعه موردی: شرکت صنایع هواپیما سازی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
151 شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت اجرای سیستم های اطلاعات مدیریت درسازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
152 شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت در لجستیک معکوس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
153 شناسایی و اولویت بندی شاخصهای کلیدی عملکرد به کمک کارت امتیازی متوازن و تصمیم گیری با معیارهای چندگانه - مطالعه ومردی اداره پست مرکزی استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
154 شناسایی و اولویت بندی عوامل اساسی موفقیت در پروژه های تولیدی ساخت بر اساس سفارش (مطالعه موردی: شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد (ساتها) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
155 شناسایی و اولویت بندی عوامل اصلی موفقیت پروژه های ساخت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
156 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثربرشاخصهای کلیدی عملکرد فرایند انبار درشرکت مپنا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
157 شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر در انتخاب شهرک های صنعتی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
158 شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر عملکرد فرآینذ برنامهریزی تولید با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
159 شناسایی و دسته بندی عوامل موفقیت مدیریت پروژه چابک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
160 شناسایی و رتبه بندی ریسک های پروژه عمرانی براساس ابعادپایداری بااستفاده ازتصمیم گیری چندشاخصه فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
161 شناسایی و رتبه بندی شاخصهای موثربرسبزبودن زنجیره تامین درگروه صنعتی انتخاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
162 شناسایی و رتبه بندی عوامل اصلی موفقیت پروژه های ساخت بر اساس ریسک بااستفاده از QFD (مطالعه موردی در شرکت ساخت تجهیزات سپاهان )گروه مپنا)) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
163 شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت پروژه ها با استفاده ازMCDM مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
164 شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
165 شناسایی واولویت بندی شاخصهای موثربربهره وری تولید به کمک QFD درکارخانه نمک زدایی ازنفت خام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
166 شناسایی،اولویت بندی و مقایسه عوامل سازمانی موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش با استفاده از روش FUZZY TOPSIS با مطالعه موردی در سازمانهای دولتی شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
167 مدل انتخاب زنجیره تامین بهینه با شرط جلوگیری از انحصار مونوپولی تامین کنندگان مطالعه موردی: یک شرکت مواد غذایی در جنوب ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
168 مدل برنامه ریزی تولید آرمانی فازی برای یک کارخانه فولاد آلیاژی مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶
169 مدل برنامه ریزی چندهدفه مساله مکانیابی ـ تخصیص تسهیلات درزنجیره تامین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
170 مقایسه ی عملکرد سیستم های تولید کارگاهی و تکنولوژی گروهی از طریق شبیه سازی با ARENA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
171 مکان یابی شعبه جدید یک فروشگاه زنجیره ای به کمک AHP گروهی و TOPSIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
172 مکان یابی یک واحدتولیدی محصولات فولادی درشهرک های صنعتی استان اصفهان وچهارمحال وبختیاری با استفاده ازTOPSIS,AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
173 موازنه زمان ـ هزینه درپروژه احداث شبکه گاز درشهرصدرا ازتوابع شهرستان شیراز با فرض حداقل هزینه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
174 نقش طرح ریزی واحدهای صنعتی در بروز حوادث (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست