آقای دکتر هادی شیرویه زاد

دکتر هادی شیرویه زاد استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

آقای دکتر هادی شیرویه زاد

Dr. Hadi Shirouyehzad

استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر هادی شیرویه زاد در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Fuzzy TOPSIS Approach for Prioritizing the Preeminent Manufacturing Brands of Isfahan Province Based on the Critical Success Factors of Knowledge Management (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 3
2 ارائه مدلی جهت بهینه سازی زنجیره تامین یکپارچه با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی چند هدفه (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 2
3 Designing Combination a Pattern of FECCM to Analyze and Improve Customers’ Complaints (دریافت مقاله) مجله تحقیقات ریاضی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 1
4 Identifying Effective Criteria in Agile Project Management and Ranking Projects Regarding the Employer and the Contractor’s Perception using TOPSIS Method; The Case of Foolad Technique Co. (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 2
5 Mathematical Model for Optimization of University Courses timetabling applying the criteria of quality of instruction (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 4
6 Performance Evaluation in Project Based Organization with Agile Project Management Using DEA: Case study (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 5
7 Prioritization and analysis agility factors affecting the performance of project based organizations with Topsis technique (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 3
8 Prioritization of Sustainable Production Indicators Using Fuzzy Inference System (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 2
9 Prioritizing the Aspects of Project Management Agility Using Contractors’ and Employers' Perceptions and Expectations by DEA Method in a Case Study in Foolad Technique Co. (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 1
10 Recognizing Intellectual Capital Factors Affecting the Performance of University Faculty Members: A Conceptual Study (دریافت مقاله) مجله تحقیقات ریاضی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 3
11 Supplier Selection Using Analytic Hierarchy Process with Sustainability Approach; Case Study: Lorch Co. (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیق در عملیات و مطالعات تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 4
12 Using Knowledge Management Processes in order to Prioritize Organizations by Fuzzy TOPSIS method; with a Case Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Adopting SWOT Analysis to Strategic Project Management in Municipality (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
2 Analysing the Cost Factors on Total Cost of Quality:A System Dynamics Approach (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 Analyzing Efficiency of Human Resource Performance; Using Data Envelopment Analysis (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت اجرایی
4 اثر اتوماسیون برارتقای بهره وری سازمان های صنعتی مطالعه موردی: شرکت توزیع برق فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران
5 ارائه چارچوبی پیشنهادی به منظور بهبودفرآیند سیستم تولید ناب درموسسات کوچک و متوسط (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
6 ارائه روشی برای ارزیابی نوآوری مبتنی برفرآیند مدیریت دانش با استفاده ازتحلیل پوششی داده های فازی مطالعه موردی: برندهای سرآمدتولیدی استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
7 ارائه روشی جهت اولویت بندی خودروها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
8 ارائه روشی جهت تخصیص بهینه نیروی انسانی به ایستگاه های کاری با بکارگیری ازروش تحلیل پوششی داده ها و شبیه سازی سیستم های گسسته پیشامد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
9 ارائه رویکردی ترکیبی از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها(DEA) جهت ارزیابی عملکرد کارکنان مرد و زن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 ارائه مدلی ریاضی برای زمان بندی دروس دانشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
11 ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای مسائل زمان بندی دروس دانشگاهی:مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
12 ارائه یک مدل شناخت هزینه ای براساس روش های هزینه یابی مدرن برای شرکت های خدماتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت اجرایی
13 ارایه چارچوبی برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین خدمات با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن وفرآیند تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی
14 ارایه رویکردی برای انتخاب غذا از دیدگاه مشتریان مختلف در استان اصفهان با استفاده از AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
15 ارایه فرایند مدیریت پروژه اصلاح شده با استفاده از تحلیل SWOT (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
16 ارایه مدل مفهومی عوامل کلیدی موفقیت در تولید ناب با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
17 ارایه ی روشی جهت تعیین شاخص کیفیت تدریس اساتید با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی:گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد نجف آباد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
18 ارایه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای حل مساله مسیریابی- موجودی پول در شبکه بانکداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
19 ارتباط اثربخشی آموزش با میزان تحصیلات و سطوح مختلف سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
20 ارزیابی برندهای سرآمد تولیدی در استان اصفهان با رویکرد مدیریت ایمنی و استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
21 ارزیابی تامین کنندگان درحالت منبع یابی چندگانه باتلفیق رویکردسلسله مراتبی تصمیم مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
22 ارزیابی درجه نابی با رویکرد سلسله مراتبی مطالعه موردی: ناحیه نورد سرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
23 ارزیابی ریسک های زنجیره تأمین با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با مطالعه موردی در صنعت تولید لوازم خانگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
24 ارزیابی سازمان ها با رویکرد هزینه های کیفیت به کمک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
25 ارزیابی عملکرد بازرسین جوش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با رویکرد Achieve (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
26 ارزیابی عملکرد پروژه ها با ابزار تحلیل پوششی داده ها با مطالعه موردی در شرکت پروژهمحور تامکاراشترجان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
27 ارزیابی عملکرد رستوران ها با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶
28 ارزیابی عملکرد سازمان ها با رویکرد سرمایه فکری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها . مورد مطالعه : هیات های ورزشی شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
29 ارزیابی عملکرد سازمان ها با رویکرد سرمایه فکری بر اساس عوامل نوآوری سازمانی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها . مورد مطالعه : هیات های ورزشی شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
30 ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد رضایت شغلی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
31 ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد رضایت شغلی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(مطالعه موردی یکی از شهرداری های شهرستان لنجان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
32 ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه با رویکرد رضایت شغلی با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده ها (مطالعه موردی:دانشگاه آزاد نجف آباد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
33 ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند تضمین کیفیت شرکت کاشی مرجان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
34 ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند تضمین کیفیت شرکت کاشی مرجان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
35 ارزیابی عملکرد کارکنان واحد تولید نیروگاه شهید بهشتی با رویکرد رضایت شغلی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
36 ارزیابی عملکرد محصولات شرکت داروسازی گلدارو بارویکرد توسعه محصول بابکارگیری مدل رتبه بندی تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
37 ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت پاداش مبتنی برآن با استفاده ازتحلیل پوششی داده یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
38 ارزیابی عملکرد مدیران واحد های ستادی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها(مورد مطالعه: شرکت گاز استان فارس) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
39 ارزیابی عملکرد نسبی دانشگاههای استان فارس در سال 94 با رویکرد پژوهشی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
40 ارزیابی عملکرد نسبی درمانگاههای وابسته به دانشگاه علوم پسشکی در شهر ایلام با رویکرد ارتقای بهداشت و سلامت شهروندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
41 ارزیابی عملکرد و الویت بندی سازمانها بر اساس رویکردهای تلفیقی مدیریت دانش و مدیریت ایمنی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها : مورد مطالعه صنعت خودرو استان اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
42 ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب فروش کفش شاهین در استان اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
43 ارزیابی عملکرد و رتبه بندی کارخانه های سیمان استان فارس با استفاده ازتحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
44 ارزیابی عملکرد و میزان پیشرفت کمیته های بررسی پیشنهادها با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
45 ارزیابی عملکرد واحدهای سازمان بر اساس سرمایه فکری و تعهد سازمانی با استفادهاز تحلیل پوششی داده ها : مورد مطالعه یک شرکت تولیدی در استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
46 ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی با رویکرد چابکی سازمانی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها؛ مورد مطالعه: شرکت داراکار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
47 ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع نرم با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها- مورد مطالعه: شرکت رایانه اندیشمند برق استان اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
48 ارزیابی عملکرد هیات های ورزشی استان اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با چند رویکرد منتخب در سال 1391 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
49 ارزیابی عملکرد هیاتهای ورزشی استان اصفهان با روش تحلیل پنجره ای پوشش داده ها وبا رویکرد ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
50 ارزیابی عملکردتامین کنندگان بااعمال محدودیت های وزنی درتحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی تامین کنندگان مجتمع فولادمبارکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
51 ارزیابی عملکردسازمان ها براساس مدیریت ایمنی با استفاده ازتحلیل پوششی داده ها: مورد مطالعه صنعت خودرو استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
52 ارزیابی عملکردسازمانها براساس مدیریت دانش با استفاده ازتحلیل پوششی داده ها: مورد مطالعه صنعت خودرو استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
53 ارزیابی کارایی سازمان با رویکرد سرمایه فکری و وفاداری کارکنان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها : مورد مطالعه یک دانشگاه صنعتی در استان اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
54 ارزیابی کارایی شرکت های ساختمانی شیراز با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
55 ارزیابی کارایی مدارس در کلاس های دهم در شهر گچساران با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶
56 ارزیابی کارایی و رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
57 ارزیابی موانع لجستیک معکوس با استفاده از تکنیک DEMATEL (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
58 ارزیابی و انتخاب برترین پیمانکار در معاونت عمران شهرداری اصفهان با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
59 ارزیابی وتحلیل عملکرد شهرداری های مناطق 14 گانه شهر اصفهان با استفاده ازتحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
60 استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و توسعه کارکرد کیفیت جهت اولویت‌بندی عوامل موثر بر شدت حوادث (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
61 استفاده ازبرنامه ریزی تصادفی چندهدفه و ارائه مدلی جهت افزایش مطلوبیت زنجیره تامین یکپارچه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
62 استفاده ازتکنیک تصمیم گیری چند معیاره جهت انتخاب محصولات تولیدی در شرکت لبنیات فلات کوهرنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
63 استفاده ازفرآیندهای مدیریت دانش جهت اولویت بندی سازمانها بااستفاده ازروش تاپسیس؛موردمطالعه: شرکت های منتخب صنعت خودرواستان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
64 الویت بندی بخش های مختلف بیمارستان سعدی با رویکرد رضایت شغلی کارکنان با روش تاپسیس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
65 الویت بندی دوایر بانک ملی شعبه اصفهان با رویکرد رضایت شغلی کارکنان با استفاده از الگوریتم تاپسیس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
66 الویت بندی روش های هیورستیک بالنس خط مونتاژ ساده با استفاده از تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
67 انتخاب پیمانکار برای اجرای پروژه های عمرانی و تحلیل حساسیت معیارها با استفاده از تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
68 انتخاب تامین کننده با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی با رویکرد پایداریمطالعه موردی شرکت لورچ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
69 انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین سبز (پایدار) جهت خرید رنگ مورد نیاز خط کشی ها مطالعه موردی: معاونت حمل و نقل و شرکت مهندسی نیک اندیش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
70 انتخاب دروازه ای در شرکت همگام در خودرو آسیا با استفاده از روش تاپسیس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
71 انتخاب ضریب کارکرد نیروگاه با معیارهای هزینه و انرژی و شاخص های اقتصادی با استفاده از روش AHP مطالعه موردی (سد خراسان3) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
72 انتخاب ماده ی پایدار کننده ی مناسب گوشت های کنسروی با استفاده از تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
73 انتخاب محل احداث کارخانه نمک زدایی ازنفت خام به کمک تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
74 انتخاب محل مناسب جهت احداث کارخانه سیمان با استفاده از روش LINMAP با مطالعه موردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
75 انتخاب، رتبه بندی و تشکیل سبد بهینه پروژه در شرایط سیاست انقباضی با روش ترکیبی دیمتل و تحلیل پوششی داده هادر پروژه های توسعه شرکت فولاد مبارکه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
76 اندازه گیری کارایی تامین کنندگان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
77 اندازه گیری کارایی تأمین کنندگان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و کیفیت خدمات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
78 اندازه گیری کیفیت خدمات دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد در سال تحصیلی91-92 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
79 اندازه گیری و تحلیل کارایی سازمان های تولیدی بر اساس فعالیت های آموزشی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
80 اندازه‌گیری و تحلیل کارایی کارکنان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
81 اولویت بندی ابعاد نوآوری خدمات براساس کیفیت خدمات با استفاده از خانه کیفیت؛ مورد مطالعه هتل آسمان در شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
82 اولویت بندی استان های کشور بر اساس ویژگی های خدماتی شبکه تلفنهمراه در سال 1392 با استفاده از تکنیک تاپسیس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
83 اولویت بندی برندهای لوازم صوتی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره،یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
84 اولویت بندی سازمانها براساس عوامل اصلی موفقیت دراجرای مدیریت دانش با استفاده ازروش تاپسیس؛موردمطالعه: شرکت های منتخب صنعت خودرواستان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
85 اولویت بندی عوامل ایجاد خطر با استفاده از FMEA و منطق فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست
86 اولویت بندی عوامل سرمایه فکری موثر بر عملکرد هیات علمی دانشگاه ; یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
87 اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای مدیریت دانش با استفاده از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی یک شرکت در حوزه صنایع شیمیایی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
88 اولویت بندی عوامل موثر بر شدت حوادث با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 1 و بسط کارکرد کیفیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
89 اولویت بندی عوامل موثر بر شدت حوادث با استفاده از فرآیند تحلیلی سلسه مراتبی فازی و بسط کارکرد کیفیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست
90 اولویت بندی عوامل موثربرصحت زمان بندی پروژه با استفاده از MCDM مطالعه موردی شرکت طرح و توسعه نویداسپادانا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
91 اولویت بندی محرک های چابکی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در شرکت مجتمع صنایع قائم رضا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
92 اولویت بندی و دسته بندی ابعاد کیفیت خدمات با استفاده از تحلیل شکاف و تجزیه وتحلیل اهمیت عملکرد با تمرکز بر سابقه استفاده از مرکز آموزشی :گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد نجف آباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
93 اولویت بندی واحدهای سازمانی با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی با استفاده ازتاپسیس فازی ـ با مطالعه موردی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
94 اولویت بندی واحدهای سازمانی شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک بارویکرد مدیریت سرمایه انسانی با استفاده ازروش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
95 اولویتبندی عوامل سرمایه فکری بر اساس تحلیل حالتهای خرابی و شکست با استفاده از تحلیل پوششی دادهها و گسترش کارکرد کیفیت یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
96 اولویتبندی واحدهای سازمانی بر اساس شاخصهای کلیدی عملکرد با رویکرد چابکی سازمانی با استفاده از TOPSIS و QFD ؛ مورد مطالعه: شرکت داراکار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
97 Categorization of Critical Success Factors in different phases of Make To Order projects (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
98 Designing Combinational Pattern of FECCM to Analyze and Improve Customers’ Complaints1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
99 Identification and Ranking of Electronic Banking Services Based on Customer Satisfaction in a Branch of an Iranian Bank (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
100 MCDM و تسهیلات شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
101 Service Quality Evaluation from the Perspective of Nedagostar Company Support Staff by Using Importance-Performance Analysis (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
102 بررسی اثراجرای TPM برنگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM مورد مطالعه واحدتولید آب سرد فولادمبارکه اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
103 بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید برحذف اتلاف با استفاده از TRIZ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
104 بررسی تاثیر عوامل اصلی چابکی در گروه های فرآیندی مدیریت پروژه براساس مدل چو و کاو مورد مطالعه در شرکت های عمران و مسکن سازان خراسان رضوی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
105 بررسی تاثیر مدیریت سرمایه انسانی بر تعهد سازمانی_مطالعه موردی:شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
106 بررسی تاثیر نوآوری برسیستم بهره وری کارکنان صنعت نفت با مطالعه موردی در شرکت بهره برداری نفت و گاز شهرستان گچساران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶
107 بررسی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن درشرکت نفت سپاهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
108 بررسی عملیات ناب درصنعت ماشین ابزار و استفاده کنندگان نهایی ماشین ابزار درایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
109 بررسی فرآیند آموزش و اثر آن بر مدیریت سازمان‌ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
110 بررسی کارایی مصرف انرژی در ایران و کشورهای مختلف جهان با استفاده از تحلیل پوششی دادهها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
111 بررسی یکنواختی شغلی بر بروز حوادث با رویکرد رفتاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست
112 برنامه ریزی تولید با تقاضای احتمالی و محدودیت منابع تولیدی با تلفیق مفهوم سطح خدمت و هزینه کمبود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
113 برنامه ریزی یکپارچه زنجیره تامین با استفاده از مدلسازی چندهدفه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
114 پیش بینی و بررسی رضایت شغلی کارکنان صنعت نفت براساس کنترل شغلی و رضایت از زندگی با مطالعه موردی در صنعت نفت و صنایع شیمی آیی شهرستان گچساران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶
115 تاثیر فرهنگ سازمانی در پیاده سازی ERP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
116 تأثیر رضایت شغلی بر بهرهوری کارکنان در شرکت نفت سپاهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
117 تأثیرمدیریت کیفیت جامع برعملکرد کیفیت و نوآوری در شرکت نفت سپاهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
118 تجزیه و تحلیل شاخص های موثر بر چابکی لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری - ISM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
119 تجزیه و تحلیل عوامل اساسی موفقیت در فازهای مختلف اجرای پروژه های تولیدی ساخت بر اساس سفارش (مطالعه موردی: شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد (ساتها) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
120 تحلیل تاثیر برنامه ریزی منابع انسانی بر عملکرد واحد صنعتی با روش تصمیم گیری چند معیاره غیر عددی با مطالعه موردی در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
121 تحلیل شکاف و تجزیه و تحلیل عملکرد- اهمیت ابعاد کیفیت خدمات به تفکیک گرایش تحصیلی; گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
122 تحلیل عملکرد دستگاه های ریسندگی رینگ در کارخانه قالی سلیمان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
123 تحلیل عملکرد عوامل نوآوری رادیکال و تدریجی و عوامل موفقیت مدیریت دانش با استفاده از ابزار اهمیت-عملکرد؛ مطالعه موردی مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
124 تحلیل عملکرد و رتبه بندی پروژه های R&D با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی دادهها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
125 تحلیل و بررسی کارایی پروژه های R&Dبا رویکرد BSC_DEA با کنترل وزنی ورودی ها و خروجی ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
126 تحلیل و دسته بندی ابعاد کیفیت خدمات رستوران ها با استفاده از ابزار تحلیل اهمیت- عملکردIPAبر اساس تغییرات زمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶
127 تحلیل وضعیت سازمان ها بر اساس عوامل اصلی موفقیت در مدیریت دانش و مدیریت ایمنی با استفاده از نمودار ناحی بندی شده و تحلی پوششی داد ه ها: مورد مطالعه صنعت خودرو استان اصفهان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی روز مهندسی
128 تعیین شاخص های موثر تولید بهنگام سنجش تاثیرآن ها بر بهبود روند تولید (مطالعه موردی: صنایع بخش توسعه تحقیق کشور) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
129 تعیین عوامل موثربراولویت بندی محصولات و برنامه ریزی تولید بااستفاده ازفرآیند تحلیل سلسله مراتبی درشرکت تولیدی ایران غذا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
130 خوشه بندی مناطق ارایه خدمات پس از فروش با استفاده از داده کاوی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
131 دسته بندی عوامل کلیدی موفقیت درمدیریت زنجیره تامین پایدار بااستفاده ازمدلسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
132 دسته بندی عوامل کلیدی موفقیت سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان های پروژه محور با استفاده از مدل کانو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
133 دسته بندی عوامل موثر بر بهبود فرایند برنامه ریزی تولید با استفاده از رویکرد مدلسازی تفسیری- ساختاری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
134 دسته بندی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت لجستیک معکوس با استفاده از مدل کانو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
135 دسته بندی و اولویت بندی ابعاد نوآوری خدمات براساس کیفیت خدمات با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد؛ مورد مطالعه هتل آسمان در شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
136 رتبه بندی ابعاد کیفیت خدمات براساس دیدگاه مشتریان و کارکنان با استفاده از تاپسیس فازی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
137 رتبه بندی بازیکنان برتر تنیس در سال 2011 با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
138 رتبه بندی پیمانکاران نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش تاپسیس )مطالعه موردی؛ منطقه ویژه پارس جنوبی عسلویه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
139 رتبه بندی تامین کنندگان زنجیره تامین چابک با استفاده از ANP:یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
140 رتبه بندی تیم های والیبال در دور مقدماتی جام جهانی سال 2013 با رویکرد DEA و بررسی دوباره نتایج با اضافه کردن ورودی رتبه لیگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
141 رتبه بندی خطوط مسافربری شرکت ذوب آهن اصفهان بر اساس شاخصهای کلیدی عملکرد با بکارگیری ابزارهای تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
142 رتبه بندی دانشکده ها با استفاده از تکنیکAHP با رویکرد کیفیت آموزشی،مطالعه موردی : دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
143 رتبه بندی دانشکده ها با رویکرد رضایت شغلی با استفاده از تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (مطالعه موردی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
144 رتبه بندی دانشکده های دانشگاه با استفاده از رویکرد AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
145 رتبه بندی رویکردی های چند محصولی شدن در شرکت های تولیدی با استفاده از روش TOPSIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
146 رتبه بندی شاخصهای موثردرشکست پروژه های IT با استفاده ازروش AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
147 رتبه بندی شکایات الکترونیکی مشتریان با استفاده از FMEA و TOPSIS مطالعه موردی در شرکت گاز استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
148 رتبه بندی عوامل موثردرمکان یابی نیروگاه های گازی با استفاده ازروش AHP مطالعه موردی نیروگاه گازی جنوب اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
149 رتبه بندی کارایی شعب بانک صنعت و معدن با استفاده از دو روش PCA و DEA ومقایسه نتایج دو روش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
150 رتبه بندی وارزیابی کیفیت دوره های آموزشی با تکنیک تاپسیس فازی بامطالعه موردی درشرکت شیرآلات اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
151 رتبهبندی دفاتر خدمات پس از فروش با رویکرد کیفیت خدمات با استفاده ازتصمیمگیری چند معیاره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
152 روشی جهت اولویت بندی تامین کنندگان در زنجیره تامین سبز با استفاده از روش VIKOR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
153 روشی جهت دسته بندی تامین کنندگان بر اساس شاخص های پایداری با استفاده از خانه کیفیت فازی؛ مورد مطالعه شرکت صفا فولاد اصفهان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی
154 سنجش درجه نابی درشرکت یخچال سازی بوژان لرستان با استفاده ازروش TOPSIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
155 سنجش کیفیت خدمات تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد نجف آباد در گروه مهندسی صنایع با استفاده از مدل سروکوال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
156 سنجش کیفیت خدمات درکتابخانه های عمومی وابسته به شهرداری شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
157 سنجش میزان پایداری زنجیره تامین براساس عوامل کلیدی موفقیت درشرکت گل دارو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
158 شناسایی دسته بندی عوامل کلیدی موفقیت در برون سپاری حوزه فناوری اطلاعات با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
159 شناسایی ریسکهای پروژههای عمرانی و دستهبندی آنها بر اساس ابعاد پایداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
160 شناسایی شاخص های منظر مالی از کارت امتیازی متوازن جهت عملکرد نوآوری واولویت بندی نمودن آنها در راستای توسعه پایدار با استفاده از تکنیک تاپسیسمطالعه موردی: شرکت صنایع هواپیما سازی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
161 شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت اجرای سیستم های اطلاعات مدیریت درسازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
162 شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت در لجستیک معکوس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
163 شناسایی و اولویت بندی شاخصهای کلیدی عملکرد به کمک کارت امتیازی متوازن و تصمیم گیری با معیارهای چندگانه - مطالعه ومردی اداره پست مرکزی استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
164 شناسایی و اولویت بندی عوامل اساسی موفقیت در پروژه های تولیدی ساخت بر اساس سفارش (مطالعه موردی: شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد (ساتها) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
165 شناسایی و اولویت بندی عوامل اصلی موفقیت پروژه های ساخت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
166 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثربرشاخصهای کلیدی عملکرد فرایند انبار درشرکت مپنا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
167 شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر در انتخاب شهرک های صنعتی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
168 شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر عملکرد فرآینذ برنامهریزی تولید با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
169 شناسایی و دسته بندی عوامل تاثیرگذار بر نوآوری رادیکال سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با رویکرد کانو (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران
170 شناسایی و دسته بندی عوامل موفقیت مدیریت پروژه چابک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
171 شناسایی و رتبه بندی ریسک های پروژه عمرانی براساس ابعادپایداری بااستفاده ازتصمیم گیری چندشاخصه فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
172 شناسایی و رتبه بندی شاخص های بهبود یافته در فرآیند تولید به هنگام، تحت تاثیر پیاده سازی مهندسی همزمان (مطالعه موردی: شرکت تامین انرژی برق ایرانیان- شیراز) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
173 شناسایی و رتبه بندی شاخصهای موثربرسبزبودن زنجیره تامین درگروه صنعتی انتخاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
174 شناسایی و رتبه بندی عوامل اصلی موفقیت پروژه های ساخت بر اساس ریسک بااستفاده از QFD (مطالعه موردی در شرکت ساخت تجهیزات سپاهان )گروه مپنا)) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
175 شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت پروژه ها با استفاده ازMCDM مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
176 شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
177 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در انتخاب تامین کنندگان با استفاده از تکنیک های فرآیند تحلیل شبکه ای فازی در شرکت صنعتی اخشان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
178 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی در شرکت های بازرسی جوش ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی /مقدماتی
179 شناسایی واولویت بندی شاخصهای موثربربهره وری تولید به کمک QFD درکارخانه نمک زدایی ازنفت خام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
180 شناسایی،اولویت بندی و مقایسه عوامل سازمانی موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش با استفاده از روش FUZZY TOPSIS با مطالعه موردی در سازمانهای دولتی شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
181 طراحی مدل ریاضی برای مکان یابی و مسیریابی توزیع کالا در پایگاه زنجیره امدادی سوانح استان فارس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع
182 مدل انتخاب زنجیره تامین بهینه با شرط جلوگیری از انحصار مونوپولی تامین کنندگان مطالعه موردی: یک شرکت مواد غذایی در جنوب ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
183 مدل برنامه ریزی تولید آرمانی فازی برای یک کارخانه فولاد آلیاژی مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶
184 مدل برنامه ریزی چندهدفه مساله مکانیابی ـ تخصیص تسهیلات درزنجیره تامین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
185 مقایسه ی عملکرد سیستم های تولید کارگاهی و تکنولوژی گروهی از طریق شبیه سازی با ARENA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
186 مکان یابی شعبه جدید یک فروشگاه زنجیره ای به کمک AHP گروهی و TOPSIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
187 مکان یابی یک واحدتولیدی محصولات فولادی درشهرک های صنعتی استان اصفهان وچهارمحال وبختیاری با استفاده ازTOPSIS,AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
188 موازنه زمان ـ هزینه درپروژه احداث شبکه گاز درشهرصدرا ازتوابع شهرستان شیراز با فرض حداقل هزینه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
189 نقش طرح ریزی واحدهای صنعتی در بروز حوادث (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست