آقای دکتر حمیدرضا پنجه فولاد گران

دکتر حمیدرضا پنجه فولاد گران استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.

آقای دکتر حمیدرضا پنجه فولاد گران

Dr. Hamidreza Panjehfooladgaran

استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمیدرضا پنجه فولاد گران در مجلات و ژورنالها