آقای دکتر بهزاد شیرکوند

دکتر بهزاد شیرکوند

آقای دکتر بهزاد شیرکوند

Dr. Behzad Shirkavand

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهزاد شیرکوند در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستارفصلنامه مطالعات در دنیای رنگ