آقای دکتر همایون فرهنگ فر

دکتر همایون فرهنگ فر عضو هیات علمی گروه علوم د امی دانشگاه بیرجند

آقای دکتر همایون فرهنگ فر

Dr. Homayoun Farhang Far

عضو هیات علمی گروه علوم د امی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر همایون فرهنگ فر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله تحقیقات دام و طیور
ویراستار انگلیسیمجله تحقیقات دام و طیور

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز فنوتیپی و ژنتیکی رکوردهای شیر روز آزمون تصحیح شده برای انرژی در گاوهای شکم اول هلشتاین ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 3
2 اثر بیم الکترونی بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری و گوارش پذیری شکمبه ای و پس از شکمبه ای باگاس نیشکر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 3
3 اثر پرتوتابی الکترونی بر ارزش غذایی ساقه آتریپلکس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 2
4 ارزیابی ژنتیکی گاوهای زایش اول هلشتاین ایران براساس رکورد شیر روزآزمون تولیدی و تصحیح شده برای انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 2
5 بررسی دانش بومی زعفران کاران پیرامون مسایل مرتبط با آبیاری(مطالعه موردی: خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 1
6 بررسی روند تغییرات ضریب هم خونی بره و والدین و اثر آن بر وزن پشم گوسفندان ایران بلک مرکز اصلاح نژاد دام شمال شرق کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 16، شماره: 1
7 پاسخ عملکرد رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با مکمل اسیدهای آلی، آنتی بیوتیک، پروبیوتیک و پری بیوتیک، تحت شرایط تنش حرارتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 1
8 تاثیر فاکتورهای محیطی بر شکل منحنی شیردهی در تودههای گاومیش ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 2
9 تحلیل لجستیک اثر برخی عوامل محیطی بر صفات رشد بره های بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 2
10 تحلیل لجستیک برخی متغیرهای موثر بر احتمال بروز اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر در اوایل دوره شیردهی گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 15، شماره: 2
11 تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران خشک و سیلو شده به روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 1
12 کاربرد تابع سینوسی برای مدل سازی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین و مقایسه آن با توابع وود و دایجکسترا در یک گله گاو هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 1
13 مقایسه آماری وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر بین نتاج گاوهای نر هلشتاین ایرانی و خارجی و بین گاوهای زینه و اصیل هلشتاین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر ابقای مواد معدنی پلاسما و فعالیت غده تیروئید جوجه گوشتی راس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
2 اثر افزودن اسید سیتریک و مکمل فیتاز ناتافوس بر فعالیت آنزیمی سرم و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
3 اثر تعداد وعده های خوراک دهی بر تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیری براون سوئیس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 اثر توارث نژاد هلشتاین و سن گاو هنگام رکوردگیری بر مقدار شیر روزانه گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
5 اثر سطوح کلاله زعفران بر عملکرد، صفات لاشه و وزن اندام های داخلی در جوجه گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
6 اثر سطوح گلبرگ زعفران بر عملکرد، صفات لاشه و وزن اندام های داخلی در جوجه گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
7 اثر عصاره های هیدروالکی میوه گیاه کهورک بر فاکتورهای سرم خون در رتهای دیابتی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
8 اثر کلاله زعفران بر شاخص پراکسیداسیون چربی ران نگهداری شده در یخچال در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
9 اثر گلبرگ زعفران بر شاخص پراکسیداسیون چربی ران نگهداری شده در یخچال در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
10 اثر گلبرگ زعفران بر شاخص پراکسیداسیون چربی ران نگهداری شده در یخچال در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
11 اثرعمل آوری حرارتی تف دادن و اکسترودکردن برخصوصیات تجزیه پذیری دانه سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
12 ارزیابی اثر هم خونی بر وزن از شیرگیری بره های نژاد بلوچی با استفاده از روش آماری رگرسیون چندکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
13 اهمیت بکارگیری دانش آموختگان علوم دام دربهبود عملکرد واحدهای گاوداری روستایی مطالعه موردی شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
14 برآورد اثر همخونی بر وزن تولد بز کرکی جنوب خراسان با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون کوآنتایل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
15 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چربی شیر توسط مدل های روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی بر روی گاوهای شیری هلشتاین استان یزد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
16 برآورد روند فنوتیپی تولید شیر هنگام اوج شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
17 بررسی اثر پسروی ناشی از همخونی بر وزن پشم گوسفندان ایرانبلک ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 بررسی اثر تصادفی پدر و مادر بر افزایش وزن بدن از یک روزگی تا هشت هفتگی مرغان بومی خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
19 بررسی ارتباط آماری بین وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر و فصل تولید در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
20 بررسی تغییرات فنوتیپی صفات وزن تولد و از شیرگیری در بز کرکی رائینی کرمان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
21 بررسی جیره های متفاوت بر فراسنجه های گاز تولید شده از بخش قابل تخمیر درروش برون تنی در نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
22 بررسی چندشکلی ناحیه اگزون 3 ژن CYP19 به روش PCR-SSCP و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفند بلوچی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
23 بررسی روابط فیلوژنیکی برخی توده های اسب بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
24 تاثیر استفاده از تفاله خشک شده سیب با و بدون آنزیم بر رشد و عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
25 تاثیر سطوح مختلف تفاله خشک شده سیب با و بدون آنزیم بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
26 تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه کهورک بر میزان گلوکز، پروتیین تام و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در موش های صحرایی دیابتی نوع2 و سالم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
27 تاثیر فرآیند های حرارتی تف دادن و اکسترودکردن بر بخشهای نیتروژن دار دانه سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
28 تأثیر سطح فیبر کنسانتره شروع کننده و استفاده از یونجه بر مصرف خوراک و اضافه وزن روزانه گوساله های شیری هلشتاین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
29 تجزیه و تحلیل ژنتیکی نمره سلول های سوماتیک شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
30 تخمین ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل های روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
31 ترکیب شیمیایی، خصوصیات تجزیه پذیری و میزان تولید گاز بقایای خشک زعفران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
32 تعیین ضرایب هضمی سیلاژ سورگوم برداشت شده در چین اول و دوم با روش آزمونگاز (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
33 تعیین و مقایسه میزان تجزیه پذیری ماده خشک و پروتیین خام برگ بنه و برگ زیتون به روش برون تنی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
34 کاربرد تابع غیر گمپرتز در ارزیابی ژنتیکی عملکرد حداکثر سرعت رشد روزانه بره های بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
35 محاسبه ضرایب همبستگی بین ارزش اصلاحی شیر روزانه و شیر وعده های دوشش در گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
36 مقایسه آماری روند ژنتیکی وزن هنگام تو ل د در بزغاله های نر و ماده راینی کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
37 مقایسه ارزش اصلاحی افزایش وزن روزانه تولد تا شیرگیری بره های نر و ماده بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران