آقای دکتر ابوالقاسم گلیان

دکتر ابوالقاسم گلیان استاد دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر ابوالقاسم گلیان

Dr. Abolghasem Golian

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابوالقاسم گلیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله تحقیقات دام و طیور

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استفاده از دانه خلر خام یا اتوکلاو شده در جیره مرغ های تخمگذار بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 1
2 اثر سطح استفاده از مولتی آنزیم های مختلف تجاری بر انرژی قابل سوخت وساز و قابلیت هضم مواد مغذی گندم (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 2
3 اثر سطح پروتیین و توازن الکترولیتی جیره پایانی بر عملکرد، فراسنجه های خون و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 3
4 اثرآنتی اکسیدانی پودر سیرو ا سیدها ی آ مینه گوگرددار برعملکردوتوا زن پرواکسیدان- آنتی اکسیدانی سرم جوجه های گوشتی سالم وآلوده با مخلوط انگل آیمریا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 3
5 برآورد نیاز روی در جیره های بر پایه گندم-سویا با روش ارزیابی پاسخ های عملکرد رشد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 4
6 بررسی اثر رقم، منطقه کشت و مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت وساز تریتیکاله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 4
7 تاثیر تراکم مواد مغذی جیره پایانی و سن کشتار بر بازده ابقای انرژی و پروتئین جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 22، شماره: 1
8 تاثیر عصاره هیدروالکلی رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 1
9 تعیین تراکم و ضرایب قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینه پودر گوشت و استخوان در خروس های بالغ لگهورن سکوم برداری شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 4
10 مقایسه زیست فراهمی پروتیینات و اکسید منگنز در سنین اولیه جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پودر زردچوبه و منبع چربی بر عملکرد و فراسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی سویه آرین تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
2 اثر پودر زردچوبه و منبع چربی بر غلظت فراسنجه های خونی و وضعیت ضداکسیدانی جوجه های گوشتی سویه آرین تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
3 اثر تراکم انرژی و مواد مغذی بر عملکرد تولیدی مرغ ها تخم گذار در دوره پس از پیک( 36-48 هفتگی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
4 اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکرد مرغان تخم گذار در سن 48-60 هفتگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
5 اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکردی تولیدی مرغان تخمگذار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
6 اثر تزریق اسید آمینه ال – گلوتامین به کیسه زرده جنین در روز هفتم رشد جنین بر پاسخ های ایمنی هومورال جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
7 اثر تزریق اسید آمینه ال – گلوتامین به مایع آمنیوتیک جنین بر مورفولوژی ژژونوم جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
8 اثر سطح لیزین قابل هضم جیره بر عملکرد مرغان تخم گذار در دوره پس از تولک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
9 اثر سطح متیونین+ سیستین قابل هضم جیره بر عملکرد مرغان تخم گذاردر دوره پس از تولک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
10 بررسی اثر ریشه گیاه کاسنی بر رشد پرزهای روده و عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
11 پیش بینی پاسخ جوجههای گوشتی به پروتئین و اسیدهای آمینه ضروری با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
12 تاثیر تیمول در ترکیب با کارواکرول بر جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
13 تاثیر نانو کپسوله کردن کورکومینوئیدها بر سطح لیپید سرم، ایمنی همورال و قابلیت هضم آنها در مرغ های تخمگذار (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
14 تأثیر آنزیم و محرکهای رشد بر جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)