خانم نیره فیروزی

نیره فیروزی کارشناسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

خانم نیره فیروزی

Nayereh Firoozi

کارشناسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم نیره فیروزی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
طراح جلد و صفحه آرافصلنامه فناوری آموزش