آقای دکتر اکبر اصغری زمانی

دکتر اکبر اصغری زمانی دانشیار دانشگاه تبریز

آقای دکتر اکبر اصغری زمانی

Dr. Akbar Asgharizamani

دانشیار دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اکبر اصغری زمانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات عمران شهری

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اکبر اصغری زمانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری شرکت کیان طرح دانش، تبریز خرداد 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی الگوی تطبیقی گسترش نابرابری های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شمال شهر تبریز طی بازه زمانی 1385-1375 (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی طرحهای توسعه شهری:مطالعه موردی طرح هادی شهرجوانرود (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
2 ارزیابی اثرات زیست محیطی گسترش افقی شهرکرج با تاکید برزمین های کشاورزی و باغها 1390-1379 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
3 ارزیابی تحقق پذیری طرح جامع شهر تبریز (مطالعه موردی : ناحیه دوم منطقه یک شهرداری تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
4 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در نواحی شهری مطالعه موردی: شهر اراک طی دوره 1391-1364 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
5 ارزیابی سطح بهره برداری مراکز اقامتی گردشگری شهر تبریز با تاکید بر هتل ها از خدمات تبلیغات الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
6 ارزیابی شاخص های جرم درمناطق حاشیه نشین مطالعه موردی حاشیه نشینان شمال تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام
7 ارزیابی مدیریت مشارکتی در اداره بهینه شهری مورد: شهر پیرانشهر (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
8 ارزیابی نقش مدیریت گردشگری در توزیع متوازن خدمات گردشگری با استفاده از مدل تحلیل عاملی در محیط spss (نمونه موردی شهر تبریز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
9 ارزیابی و تغییر تحول فضایی کالبدی کاربری و کارکردی تبدیل باغات به ویلا واقع در حوضه استحفاظی شهر مرند طی دوره زمانی 1392تا1362 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
10 بررسی الگوی توسعه ی شهری و عوامل موثر در شکل گیری آن مطالعه موردی: شهر شیراز طی سالهای 65 تا 87 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
11 بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی گردشگری برای جذب گردشگر طبیعی داخلی در منطقه آزاد ارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
12 بررسی تحلیل فضایی تصادفات درون شهری و عوامل مؤثر انسانی در آن با استفاده از مدل ویکور و GIS (مورد مطالعه: شهر زنجان) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
13 بررسی تسهیلات و موانع حرکت پیاده در فضاهای شهری و ارائه راهکارهایی جهت تقویت آن در شهرها (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
14 بررسی تغییرات کاربری اراضی منطقه آزاد ارس طی سالهای 2002، 2010 و 2018 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
15 بررسی راهکارهای توسعه ی گردشگری پایدار شهر زنجان در راستای سند چشم انداز1404 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
16 بررسی سازوکارهای گردشگری الکترونیکی در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
17 بررسی مولفه های موثر بر جلب مشارکت عمومی در توسعه گردشگری شهری در مرکز شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
18 بررسی نقش شبکه معابر به هنگام بروز بحران در مناطق حاشیه نشین- نمونه موردی: مناطق حاشیه نشین شمال شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
19 بررسی نقش مدیریت شهری در گسترش کالبدی شهر (مورد مطالعه: شهر تبریز در فاصله سالهای 1390-1360) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
20 بررسی نقش نورپردازی در توسعه فضاهای شهری با تاکید بر شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نو در معماری
21 پهنه بندی حوزه آبریز دریاچه ارومیه به منظور مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری با تاکید بر شاخص‌های زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
22 تاثیربافت شهری درکاهش میزان آسیب پذیری ناشی اززلزله مطالعه موردی: شهرتبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فعال
23 تحلیل پراکنش خدمات عمومی براساس تراکم جمعیت ، قابلیت دسترسی و کاربری ها در شهر تکاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
24 تحلیل فضایی پراکندگی عناصر گردشگری شهری بر اساس تحلیل شبکه مطالعه موردی شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
25 تحلیل و مکان یابی مراکز جدید بیمارستانی در شهر ارومیه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
26 جهانی شدن، شهر و گردشگری الکترونیکی و سرمایه گذاری دردنیایی مجازی ( مطالعه موردی: ایران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط
27 حاشیه نشینی و فقر شهری، راهکارها و پیامدها (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
28 شهر فشرده؛شهری برای آینده؟ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
29 شهر هوشمند و بکارگیری تکنولوژی برای بهبود کیفیت زندگی شهری نمونه موردی: شهر زنجان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
30 مکان یابی گسترش فضاهای کالبدی منفصل مادرشهرهای ایران بااستفاده ازروش AHP نمونه موردی مادرشهرتبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
31 مکان یابی مراکز بیمارستانی جدید با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی با تاکید بر معیارهای انسانی (مورد مطالعه: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
32 نقش سطح بهره بردای مراکز اقامتی گردشگری شهری از خدمات تبلیغات الکترونیکی در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
33 نقش و کاربرد GIS در مدیریت امداد و نجات ساکنین سکونتگاههای شهری و روستایی (مطالعه موردی : شهر تبریز) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات