آقای دکتر میرمجتبی میرصالحی

دکتر میرمجتبی میرصالحی دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر میرمجتبی میرصالحی

Dr. Farshid Aghadavoudi

دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر میرمجتبی میرصالحی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله سیستم های برق و سیگنال

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر میرمجتبی میرصالحی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر اسفند 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در روندیابی متمرکز سیلاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 بررسی اثرات دینامیک غیرخطی لقی بوم در کنترل ربات موازی دو درجه آزادی سیمولاتور موج (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
3 بررسی پاشیدگی در تارهای نوری سوراخدار با حفره های متفاوت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
4 تحلیل و طراحی یک موجبر بلور فوتونی تک مودی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
5 تشخیص آنتی بادی های ایجاد کننده بیماری لوپوس اریتماتوی سیستمیک با استفاده از شبکه های عصبی رگرسیون کلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
6 تشخیص مواد آلرژی زا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
7 توری های دوباینری : معرفی و بررسی امکان جایگزینی توری های سطح برجسته دیگر با توری های دوباینری (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
8 روش ترکیبی جدید درفیلترهای لایه نازک نوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
9 ره گیری زاویه دریافت به روش Matrix Pencil در مخابرات سیار (دریافت مقاله) سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
10 شبیه سازییک خط نورد سرد تاندم پنج قفسهای صنعتی به روش المان محدود (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
11 طراحی شبیه ساز انتشار امواج رادیویی در محیط شهری (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
12 طراحی عناصر نوری پراشی چند سطحی با استفاده از الگوریتم بهینه یاب گروه ذرات (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
13 طراحی عناصر نوری پراشی دو سطحی با استفاده از الگوریتم رقابت استعمارگرایانه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
14 طراحی عناصرنوری پراشی با استفاده از ترکیب الگوریتم های گرشبرگ ساکستون و بهینه سازی گروه ذرات (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
15 طراحی فیلترهای نوری لایه نازک با استفاده از تکامل همکارانه روشسوزنی والگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
16 طراحی و تحلیل سوئیچ تمام نوری بلور فوتوی با طول کم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
17 طراحی یک پرتوشکاف نوری 1 به 4 با استفاده از الگوریتم و روش مودی فوریه (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
18 طراحی یک زانوی موجبری کریستال فوتونی سیلیکونی کارا (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
19 مقایسه مشددهای حلقوی شکاف دار و معرفی آرایشی جدید جهت کاهش فرکانس مرکزی شکاف باند (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران
20 نورکند بدون پاشندگی و پهن باند درموجبر بلور فوتونی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران