آقای دکتر بهزاد راسخ

دکتر بهزاد راسخ

آقای دکتر بهزاد راسخ

Dr. Behzad Rasekh-Alqol

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهزاد راسخ در مجلات و ژورنالها