آقای دکتر علیرضا شاکر

دکتر علیرضا شاکر رئیس بخش معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

آقای دکتر علیرضا شاکر

رئیس بخش معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا شاکر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی کنگره کنگره ملی صنایع آهن و فولاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان - زرند اسفند 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ذخیره آنومالی شماره2 معدن آهن جنگا، شمال غرب جیرفت (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
2 بررسی ارتباط عناصر فلزی در بخش اکسیدی کانسار مس کلواری، شمال غرب شهر بابک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
3 بررسی ارتباط عناصر فلزی در بخش اکسیدی کانسار مس کلواری، شمال غرب شهر بابک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
4 پردازش آماری عناصر فلزی در بلوک جنوبی کانسار مس کلواری، شمال غرب شهر بابک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
5 پردازش آماری عناصر فلزی در بلوک جنوبی کانسار مس کلواری، شمال غرب شهر بابک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
6 تاثیر گسل ها بر روند غنی سازی ماده معدنی با استفاده از نرم افزار (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 تعیین آنومالی های ژیوشیمیایی رسوبات آبراه های منطقه کوه های بیدو- کله گاو، شمال بردسیر (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
8 تعیین منشاء کانسار آهن سادات سیریز، شمال غرب زرند (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
9 نقش گسل بر عیار آىن در آنومالی شماره چهار گل گهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی