آقای دکتر علیرضا شاکر

دکتر علیرضا شاکر رئیس بخش معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

آقای دکتر علیرضا شاکر

رئیس بخش معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا شاکر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی کنگره کنگره ملی صنایع آهن و فولاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان - زرند اسفند 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط عناصر فلزی در بخش اکسیدی کانسار مس کلواری، شمال غرب شهر بابک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
2 بررسی ارتباط عناصر فلزی در بخش اکسیدی کانسار مس کلواری، شمال غرب شهر بابک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
3 پردازش آماری عناصر فلزی در بلوک جنوبی کانسار مس کلواری، شمال غرب شهر بابک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
4 پردازش آماری عناصر فلزی در بلوک جنوبی کانسار مس کلواری، شمال غرب شهر بابک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
5 نقش گسل بر عیار آىن در آنومالی شماره چهار گل گهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی