آقای دکتر حمید ماجدی

دکتر حمید ماجدی دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

آقای دکتر حمید ماجدی

Dr. Hamid Majedi

دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید ماجدی در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید ماجدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران اردیبهشت 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه الگوی مفهومی از معیارهای انسجام و امتزاج در بافت محلات تاریخی با یکدیگر (نمونه موردی: محلات بافت تاریخی کرمان، منطقه 1) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 61
2 Evaluating Visual Preferences of Architects and People Toward Housing Facades, Using Multidimensional Scaling Analysis (MDS) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 4
3 Investigating Adaptive Behaviors in Urban Spaces in Relation to Dialectical Concepts of Isolation and Congestion (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 2
4 پایش شاخص های حمل و نقل پایدار در جهت ارتقاء کیفیت محیط های شهری (نمونه موردی: محله زندهای همدان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 1
5 تأویل کارکرد شناختی فضاهای عمومی محل های از منظر هویت نمونه موردی: محله نازی آباد و مهران تهران (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 7، شماره: 28
6 تبیین مدل برندسازی شهری در راستای ارتقای رقابت پذیری و رشد اقتصاد شهری با استفاده (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 22
7 رویکرد تعاملی سطوح و مقیاس طراحی شهری در فرآیند برنامه ریزی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 22
8 شناسایی شاخص های مؤثر بر مشارکت زنا ن در طرح های توسعه شهری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 32
9 شهر نشان دار به مثابه شهر زمینه گرا (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 11
10 واکاوی اصول بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا با رویکرد ارتقای رقابت پذیری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 70
11 واکاوی مفهوم خاطره جمعی و بازیابی آن در فضاهای شهری با رویکرد نشانه شناسی (نمونه موردی میدان حسن آباد) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 56
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر خودکفایی محلات بر میزان پایداری مصرف انرژی (نمونه موردی شهرک مینودر) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
2 ارزیابی راهبردهای توسعه گردشگری بارویکرد مدلهای تصمیم گیری نمونه مورد: شهرتبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
3 ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری مصرف انرژی در ساختمانها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
4 از طرح های ساختاری راهبردی شهرها تا معماری مسکن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی
5 الگوواره ای برای مورفولوژی شهری به منظور آفرینش عرصه عمومی سرزنده (شاد) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
6 الگوواره ای برای مورفولوژی شهری در عرصه های همگانی پاسخده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 بازخوانی فضاهای بینابینی معماری معاصر با رویکرد بینامعماری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
8 بررسی تاثیر حمل و نقل پایدار بر میزان رضایتمندی ساکنین از منطقه (نمونه مورد مطالعه منطقه 11 شهرتهران) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
9 بررسی تاثیر معماری مجموعه های سینمایی بر تعاملات انسانی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
10 بررسی تاثیرعناصراقلیمی برمعماری وبافت شهرهای اقلیم گرم و خشک نمونه موردی: شهریزد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
11 بررسی چالش های موجود در نقش فضایی کارکردی بازار ایرانی و تاثیرگذاری بر کیفیت محلات مسکونی مجاور (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
12 بررسی شهرهای جدید از دیدگاه زیبایی شناسی و هویت شهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید
13 بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر کیفیت معماری وسیمای شهرنمونه موردی: محله زعفرانیه تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
14 بررسی عوامل موثر بر ادراک محیط و ارایه راهکارهای طراحی شهری آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
15 بررسی نقش ورزش در طراحی شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
16 برنامه ریزی توسعه مسکن و معماری آن (در تداوم معماری ایرانی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی
17 برنامه ریزی زیست محیطی روستاهای الحاق شده به شهر با بهره گیری از رویکرد روستا -شهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
18 برنامه ریزی کالبدی روستاهای الحاق شده به شهر با بهره گیری از رویکرد روستا-شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
19 برنامه ریزی محله پایدار با بهره گیری از رویکرد نوشهرگرایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
20 بهره گیری از سرمایه اجتماعی جهت حفظ ساکنین روستاهای الحاق شده به شهر در جهت ایجاد جامعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
21 تاثیر پدیده حومه نشینی برپایداری شبکه حمل و نقل کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
22 تبیین مفهوم فضاهای میانی معماری خانه سنتی ایران با رویکرد ریخت شناسانه (نمونه موردی: سریال پدر سالار) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری
23 تبیین نظم موسیقیایی نماهای شهری با تاکید بر ادراک بصری فضایی (نمونه موردی: بزرگراه نواب) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
24 تحلیل فضایی توسعه ناحیه ای در استان مرکزی با تاکید برجایگاه شهر خمین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
25 تحلیل فضایی و سطح بندی توسعه شهرستان های شمالی استان خوزستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
26 تدقیق مولفه های سبک هنر رمانتیک در معماری دوره ی پهلوی با رویکرد بینامعماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
27 توسعه یافتگی بخش مسکن در مناطق شهری استان البرز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
28 دیالکتیک ادبیات، معماری و نجوم، در بازشناسی فضاهای بینابینی معماری معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
29 راهنمای تدوین مقاله کامل کنفرانس بین المللی روشهای پیشرفته طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا پدیدار شناسی و روح مکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا
30 شناسایی و اولویت بندی عوامل جذب سرمایه گذار در شهرداری شیراز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
31 طراحی کتابخانه با رویکرد سبز و شوق مطالعه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست
32 طراحی مجموعه تفریحی توریستی کویربارویکرد معماری پایدار نمونه موردی کویربافق (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
33 طراحی مجموعه های فرهنگی و تاثیر آن بر ارتقاء کیفیت محیط شهری به منظور افزایش رضایت شهروندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
34 کاربرد تأسیسات نوین در جهت بهره برداری از انرژی های پاک (خورشید و باد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید
35 مطالعه ی تطبیقی نقوش نقاشی های دیواری در دوره ی قاجار و پس از انقلاب اسلامی نمونه های موردی خانه ی امام جمعه تهران خیابان ناصر خسرو و پانزده خرداد تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
36 مکانیابی علمی شهرهای جدید بر پایه مبانی توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری