آقای دکتر کاظم خوشدل

دکتر کاظم خوشدل

آقای دکتر کاظم خوشدل

Dr. Kazem Khoshdel

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کاظم خوشدل در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کاظم خوشدل در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل آبان 1394
دبیر اجرایی دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری شرکت کیان طرح دانش و پژوهشکده جهاد دانشگاهی واحد استان آذربایجان شرقی، تبریز اردیبهشت 1395
دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها شرکت کیان طرح دانش - مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد، اردبیل - مرکز همایشهای دانشگاه محقق اردبیلی شهریور 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیل ژئومورفوسایت های مریوان، با روش پریرا و پرالونگ با نگرش زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
2 ارزیابی توانمندهای ژئوتوریستی مکان های ژئومورفولوژیکی شهرستان ورزقان به روش پرالونگ (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
3 ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی رودخانه ای ستاوارچای با استفاده از روش پرالونگ . (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
4 ارزیابی توانمندی های گردشگری سیرک یخچالی قوچ گلی داغبه روش ارزش علمی و ارزش افزوده (رینارد) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
5 ارزیابی حساسیت به زمین لغزش در حوضه کوثر خلخال با استفاده ازمدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
6 استفاده از روشهای هیدرولوژیکی برای تعیین حداقل جریان زیست محیطی رودخانه صوفی چای، حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
7 بررسی روش های توسعه منابع آب به منظور پاسخگویی به رشد جمعیت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
8 بررسی و تحلیل مخروط افکنه های دامنهی غربی سهند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
9 پتانسیل های بالقوه ژئوتوریسم استان زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
10 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه مطالعه موردی: حوضه آبریز طوق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
11 پیامدهای پسروی دریاچه ارومیه و فرآیند های ژیومورفولوژی دریاچه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
12 تحولات ژئومورفولوژیکی ناشی از نوسانات دریای کاسپین در سواحل جنوب شرقی (از نوشهر تا بندر ترکمن) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
13 تعیین پهنه سیل گیری رودخانه زیاران با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
14 فرسایش و حفاظت در رودخانه ها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
15 مطالعه تغییرات پوشش گیاهی اراضی توسط تصاویر ماهوارهای مطالعه موردی: پارک ملی ارومیه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام
16 مطالعه و بررسی عنصر غالب اقلیمی موثر در نوسانات تراز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
17 نقش ژئومورفولوژی در بلایا و مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک