آقای دکتر اساما ابراهیم ازوی

دکتر اساما ابراهیم ازوی

آقای دکتر اساما ابراهیم ازوی

Dr. Osama Ibrahim Azawi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اساما ابراهیم ازوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علمی پیشرفت های دامپزشکی
هیات تحریریهمجله علمی علوم دامی