آقای دکتر گلن استفن پاتتن

دکتر گلن استفن پاتتن

آقای دکتر گلن استفن پاتتن

Dr. Glen Stephen Patten

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر گلن استفن پاتتن در مجلات و ژورنالها