آقای دکتر شمهونا چودهاری

دکتر شمهونا چودهاری

آقای دکتر شمهونا چودهاری

Dr. Shambhunath Choudhary

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شمهونا چودهاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علمی پیشرفت های دامپزشکی