آقای دکتر بهزاد آقایی

دکتر بهزاد آقایی استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان

آقای دکتر بهزاد آقایی

Dr. Behzad Aghaei

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهزاد آقایی در مجلات و ژورنالها