آقای دکتر علیرضا لادن مقدم

دکتر علیرضا لادن مقدم ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

آقای دکتر علیرضا لادن مقدم

Dr. Alireza Ladan Moghadam

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا لادن مقدم در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا لادن مقدم در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، استان گلستان - علی آباد کتول مرداد 1394
رئیس کنفرانس کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول آبان 1395
عضو کمیته اجرایی کنفرانس نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول بهمن 1395
عضو کمیته اجرایی کنفرانس اولین کنفرانس ملی از ایثار تا شهادت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول آبان 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی جیبرلیک اسید و 2 و4 –دی کلروفنوکسی استیک اسید بر کاهش ترکیدگی میوه پرتقال تامسون ناول(Citrus sinensis (L.) Osbeck cv. Thomson navel) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 13، شماره: 52
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار Calendula officinalis (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
2 اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر میزاناسانس و درصد جذب عناصر معدنی در گ یاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
3 اثر کاربرد کود زیستی بر رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژی پایه های مرکبات (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
4 اثر محلول پاشی کایولین بر خصوصیات گل شاخه بریده لیلیوم ارقام الکورنو ورقم دازل (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر برخی خصوصیات کمی و کیفی نهالهای زیتون رقم زرد Olea europaea cv. Zard (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
6 اثر ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر جذب عناصر غذایی توسط نهالهای زیتون رقم زرد Olea europaea cv. Zard (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
7 اثرات سوء ناشی از تنش شوری بر رشد و عملکرد سه رقم گیاه ریحان (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 اثرتنش شوری بر الگوی پروتئینی دانه گرده زیتون (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 ارزیابی پتانسیل رشد گونه پده Populus euphratica بمنظور توسعه فضای سبز واحیاء اراضی بیابانی جنوب گرمسار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
10 بررسی اثر اسید هیومیک بر روی خواص کمی گل مریم Polianthes tuberosa (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
11 بررسی اثر اسید هیومیک بر روی وزن خشک و وزن تر گلبرگ گل مریم Polianthes tuberosa (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
12 بررسی اثر اسید هیومیک و ورمی کمپوست بر میزان عناصر ماکرو در گل مریم Polianthes tuberosa var.the preal (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک و پوتریسین بر خصوصیات کمی و کیفی و عمر پس از برداشت توت فرنگی رقم کاماروسا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
14 بررسی اثر مقادیرآکوازورب بر آبیاری چمن تحت شرایط تنش خشکی مطالعه موردی : شهر گرمسار (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی اثر ورمی کمپوست بر روی خواص کمی گل مریم Polianthes tuberosa (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
16 بررسی اثر ورمی کمپوست بر میزان کلسیم و آهن گلبرگ گل مریم Polianthes tuberosa (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
17 بررسی اثرات کاربرد سالسیلیک اسید و بنزیل آدنین در پیش از برداشت بر خصوصیات آنزیمی و دوام عمر گل شاخه بریده ژربرا رقم Dun’ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
18 بررسی ارتباط بین مقاومت به سرمازدگی و گموز باکتریایی درآلبالو و گیلاس (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
19 بررسی تاثیرکاربرد پلیمر سوپرجاذب بر میزان بهره وری آبیاری چمن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
20 بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس زرشک وحشی Berberis integerrima (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
21 بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس موره (گنده جارو) در اندام هوایی و ساقه (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس موره (گنده جارو) در اندام هوایی و ساقه (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 بررسی درصدفسفرجذب شده درترکیبات کودی شیمیایی و باکتریهای حل کننده فسفات دردوگونه افرا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
24 بررسی درصدنیتروژن و پتاسیم جذب شده درترکیبات کودی شیمیایی و باکتریهای محرک رشدگیاه دردوگونه افرا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
25 پاسخ های کمی و کیفی گیاه دارویی ترخون (.Arttemiisiia dracuncullus L) به تلقیح قارچ مایکوریزا (Gllomus iinttraradiices) و تنش شوری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
26 تاثیر بسترهای مختلف کاشت بر رشد و نمو سه پایه مرکبات (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
27 تاثیر تیمار اپی براسینولید برخصوصیات کمی، کیفی و عمر انبارداری میوه نارنگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
28 تاثیر سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر سیستم دفاع آنتی اکسیدانی و فعالیت آنزین سوپر اکسید دیسموتاز درگل شاخه بریده رز رقم Black magic (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
29 تاثیر کاربرد سالیسیلیک اسید بر ماندگاری و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در گل شاخه بریده رز رقم Black magic (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
30 شناسایی عامل بیماری کمرسفیدخربزه و بررسی امکان مبارزه بیولوژیک باآن در دشت گرمسار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
31 کاربرد کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و سایر خصوصیات مرفولوژیکی گیاه دارویی مرزه تابستانه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
32 مطالعه کاربرد پس از برداشت سالسیلیک اسید، بنزیل آدنین و نانو ذرات نقره بر ماندگاری و خصوصیات آنزیمی گل های شاخه بریده ژربرا رقم Dun’ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی