خانم نسترن پورصالحی

نسترن پورصالحی

خانم نسترن پورصالحی

Nastaran Poursalehi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم نسترن پورصالحی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهنشریه علمی تخصصی ادکا