خانم پروین جلیلوند

پروین جلیلوند

خانم پروین جلیلوند

Parvin Jalilvand

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم پروین جلیلوند در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه تخصصی رشد فناوری