خانم سونیا بنتس

سونیا بنتس استادیار مدیریت و حسابداری-

خانم سونیا بنتس

Sónia Bentes

استادیار مدیریت و حسابداری-

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم سونیا بنتس در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری