آقای دکتر رکیک بولبابا

دکتر رکیک بولبابا اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده

آقای دکتر رکیک بولبابا

Dr. Rekik Boulbaba

اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رکیک بولبابا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علمی علوم دامی