آقای دکتر نادر جعفری راد

دکتر نادر جعفری راد دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران

آقای دکتر نادر جعفری راد

Dr. Nader Jafari Rad

دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نادر جعفری راد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله ساختارهای جبری