آقای مهندس پرهام جانفشان

مهندس پرهام جانفشان

آقای مهندس پرهام جانفشان

Parham Janfeshan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس پرهام جانفشان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی بارو گستر پارس و شرکت مهندسین مشاور پرهون آبراهه، سمنان خرداد 1394