آقای دکتر محمود نوروزی

دکتر محمود نوروزی استادیار

آقای دکتر محمود نوروزی

Dr. Mahmoud Noroozi

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود نوروزی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله مکانیک سازه ها و شاره ها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر سیال غیرنیوتنی در جریان غیرماندگار در سیستم لولهها (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 1
2 بررسی عددی تاثیر گردابه ها بر روی افت فشار و تلفات جریان در داخل کانال با انبساط تدریجی صفحه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 48
3 بررسی عددی جریان آرام و گذرای سیال ویسکوالاستیک از نوع گزیکس حول سیلندر دایروی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 24، شماره: 2
4 جریان آرام سیال غیرنیوتنی در تبدیل واگرای متقارن محوری (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 1، شماره: 3
5 مدل سازی عددی جریان آرام و انتقال حرارت سیال ویسکوالاستیک در یک کانال مستطیلی به همراه اثرات ناحیه ورودی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 1، شماره: 2
6 مطالعه عددی عوامل موثر بر جریان نیوتونی در کانال با انبساط تدریجی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز اگزرژی و اقتصادی بویلر چگالشی نمونه و مقایسهی آن با بویلر معمولی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
2 آنالیز تجربی رفتار الاستومر مگنتورئولوژیکال تحت بارهای فشاری کششی در دامنهی کرنش بزرگ (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
3 اثرات عدد الاستیسیته بر جریان اینرسی و غیر همدمای سیال ویسکوالاستیک در کانال صفحه ای واگرای تدریجی (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
4 بررسی آزمایشگاهی اثرات لزجت و عدد وبر روی ضریب پخش قطره سیالات نیوتنی بعد از برخورد با سطح جامد شیب دار (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
5 بررسی اثرات اتلافات انرژی در جریان غیر همدمای سیال ویسکوالاستیک داخل کانال صفحه ای با انبساط ناگهانی متقارن (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
6 بررسی تاثیر عدد پرانتل بر انتقال حرارت جریان سیال ویسکوالاستیک در بخش انبساطی کانال صفحه ای متقارن با انبساط ناگهانی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
7 بررسی تحولات اقتصادی ایران در صنعت نفت در سالهای 2011 و 2012 و نقش بسزایاقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
8 بررسی تنش ها در انتقال حرارت جریان سیال ویسکوالاستیک داخل کانال واگرای ناگهانی برای اعداد رینولدز مختلف (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
9 بررسی سه بعدی اثر عدد دین بر ناپایداری جریان سیال ویسکو الاستیک در کانال با مقطع مربعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
10 بررسی عددی جریان سیال ویسکوالاستیک درکانال خمیده دارای مقطع مربعی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
11 بررسی عددی زمان ادغام الکتریکی دو قطره ی آب در حضور قطره ی سوم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
12 بررسی عملکرد بهینه میراگر هیدرولیکی مغناطیسی حالت جریانی و برشی به روش دینامیک ذره استهلاکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
13 بهبود عملکرد توربینهای گازی بوسیله کاهش دمای هوای ورودی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
14 پیشبینی افت فشار اصطکاکی سیالات سه فازی در دالیز چاه شیبدار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
15 تاثیر خاصیت الاستیک بر اتلافات بواسطه لزجت در جریان غیرهم دمای سیال ویسکوالاستیک داخل کانال واگرای ناگهانی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
16 تاثیر سیال ویسکوالاستیک ماکسول بر ناپایداری سافمن-تیلور امتزاج ناپذیر در سلول هل -شاو (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
17 تحلیل ترمواکونومیک و زیست محیطی بویلر چگالشی با سوخت بیومس و مقایسه ی آن با بویلر معمولی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
18 تحلیل عددی سه بعدی افزایش میزان انتقال حرارت از پره های توربین گازی (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
19 جریان سیال غیر نیوتنی عبور کننده از روی سیلندر مربعی و اثر تغییر زاویه سیلندر (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
20 حذف رنگ آلیزارین رد اس از محلولهای آبی با استفاده از نانو ذرات آهن تثبیت شده برروی بنتونیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
21 حل تحلیلی انتقال حرارت جابجایی اجباری توسعه یافته سیال FENE-P درون لوله های دما ثابت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا
22 حل تحلیلی انتقال حرارت درکامپوزیت های غیرمتقارن با شرایط مرزی کلی درجهت شعاعی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
23 حل تحلیلی انتقال حرارت ناپایا در لوله خنککن کامپوزیتی با شار حرارت متغییر در جهت طولی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
24 حل عددی جریان سیال ویسکوالاستیک در لایه مرزی روی صفحه تخت با وجود گرادیان فشار (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی فرآیند (نفت،گاز پالایش و پتروشیمی)
25 روش ترکیبی شبکه بولتزمن فشاری- تفاضل محدود جهت بررسی جریان پویزله سیال ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
26 سنجش میزان آمادگی الکترونیکی شهروندان جهت استقرار بانکداری الکترونیک (مورد مطالعه: شعب پست بانک در سطح استان فارس) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
27 شبیه سازی غیرخطی ناپایداری انگشتی ویسکوالاستیک در محیط متخلخل با پراکندگی ناهمسانگرد (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
28 شبیه سازی غیرخطی ناپایداری انگشتی ویسکوالاستیک در محیط ناهمگن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
29 مدل سازی میراگر هیدرولیکی مغناطیسی به روش دینامیک ذره استهلاکی (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
30 مدل سازی، بررسی پارامتریک، ساخت و آزمایش سیال و دمپر مگنتورئولوژیکال هوشمند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
31 مدلسازی عددی الگوی جریان سیال ویسکوالاستیک حول سیلندر و مقایسه آن با جریان سیال نیوتنی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
32 مدلسازی عددی تاثیر خواص الاستیک سیال بر برخورد قطره بر لایه سیال (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
33 مدلسازی عددی سه بعدی جریان سیال ویسکوالاستیک در حال توسعه در یک کانال مستطیلی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
34 مدلسازی، آزمایش و بررسی پارامتریک عملکرد کمک فنر مغناطیسی هوشمند خودرو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی
35 مطالعه آزمایشگاهی اثر ساختار لوله حرارتی نوسانی بر رژیم جریان و عملکرد حرارتی آن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
36 مطالعه آزمایشگاهی برخورد قطره بر لایه سیال در سیالات ویسکوالاستیک باگر (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
37 مطالعه آزمایشگاهی پایداری فوم و عوامل موثر بر تحرک آن در مقیاس حباب با رویکرد ازدیاد برداشت نفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی
38 مطالعه اثر عدد وایزنبرگ در جریان سیال ویسکو الاستیک در کانال خمیده با مقطع مربعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
39 مطالعه خواص ترمو فیزیکی دینامیکی پیش آغشته های اپوکسی _ الیاف شیشه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت، گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
40 مطالعه خواص سیال غیرنیوتنی کف و تعیین پارامترهای رئولوژیکی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
41 مطالعه و شناخت آزمایشگاهی عوامل موثر بر پایداری فوم جهت کاربرد در افزایش بازیافت نفت (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
42 معیارهای تعیین حریم بستر رودخانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
43 مقایسه توان حذف رنگ آلیزارین رداس از محلولهای آبی با استفاده از نانوذرات آهن تثبیت شده روی بنتونیت و نانوذرات بنتونیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
44 مقایسه و عملکرد سرباره کوره آهن گدازی و پومیس معدنی با افزودنی حباب زا در دوام وپایایی رویه های بتنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
45 مقایسه ی عددی اثر سیال نیوتنی و غیر نیوتنی بر ناپایداری سافمن-تیلور امتزاج ناپذیر (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
46 نقش مؤلفه های معنایی معماری بومیدر کیفیت بصری شهر اسلامی (مورد: خیابان ارم قم) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی