آقای دکتر احمد باقری

دکتر احمد باقری استاد

آقای دکتر احمد باقری

Dr. Ahmad Bagheri

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد باقری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله مکانیک سازه ها و شاره ها