آقای دکتر سعید زین الدینی

دکتر سعید زین الدینی

آقای دکتر سعید زین الدینی

Dr. Saeed Zeynodini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید زین الدینی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس دومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج اسفند 1392

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر منابع اسیدهای چرب غیراشباع امگا- 6 و امگا- 3 جیره بر کیفیت و پروفایل اسید چرب ماهیچه راسته بزغالههای نر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 4
2 اثرروغن ماهی کیلکا برترکیب اسیدهای چرب وطعم گوشت جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 4
3 اثرسیدر، هورمون Ecg و روش تلقیح مصنوعی بر درصد آبستنی و نرخ بره زایی میش های نژاد زل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 2
4 اثرملاتونین و ویتامین E برویژگی های منی یخ زده خروسهای بومی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 3
5 بهبود ذخیره سازی اسپرم خروس با استفاده از اسانس الکلی رزماری (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 3
6 تاثیر استفاده از منابع مختلف نانو منگنز در جیره بر عملکرد وزیست فراهمی منگنز در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 1
7 تاثیر جیره های گلوکوژنیک مکمل شده با اسیدهای چرب غیراشباع متفاوت برعملکرد تولیدمثلی در میش (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 1
8 مقایسه فراسنجه های تولیدمثل و تولید در برنامه مدیریتی دو و سه بار زایش در مدت دو سال با استفاده از ملاتونین در میش (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مؤلفه های میزان شیرتولیدی و دوره شیردهی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
2 بررسی سیستم زمین پستهای 230 کیلوولت از نظر برخورد صاعقه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
3 تاثیر کاهش عملکرد غده تیرویید بر وزن بیضه و بیان ژن کانکسین 43 ماکیانها متعاقب تحریک نوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
4 تعیین برخی عوامل مؤثر بر عملکرد تولید مثل درگله های گاو هلشتاین (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 رفتار مادرانه در گوسفند و نقش آن در مدریت آسان گله های دارای چندقلوزایی بالا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار