آقای دکتر رحیم حب نقی

دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه

آقای دکتر رحیم حب نقی

Dr. Rahim Hobnaghi

رئیس دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رحیم حب نقی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش دانشگاه ارومیه، ارومیه خرداد 1394
رئیس کنفرانس چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دانشگاه ارومیه - انجمن آبخیزداری ایران، ارومیه تیر 1398
رئیس کنفرانس بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران دانشگاه ارومیه - انجمن شیمی ایران، ارومیه مرداد 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ایجاد مسمومیت تجربی با گل افعی در گوساله های بومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 4
2 مطالعه بافتشناسی آنژیوژنز درمانی به روش مهندسی بافت در رت: نقش ماستسلها و پلاکتها در القاء آنژیوژنز (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات حفاظتی عصاره سیاهدانه بر روی نورونهای شاخ حرکتی قدامی نخاع رت بالغ بعد از اکسنوتومی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 بررسی هیستوپاتولوژیک ضایعات آبشش ماهیان پنکوسی سفید (Albino pangasius) در مراکز عرضه ماهیان زینتی در شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
3 بررسی هیستولوژیک روند ترمیم زخم در ماهی گلدفیش کوهان دار (Red Ryukin) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
4 پراکندگی سنی جنسی تیپ های اولسر شیردان در گاومیش های ذبح شده در کشتارگاه ارومیه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
5 تعیین درصد ضایعات هیستوپاتولوژیک قلب بره های سقط شده در میش های ارومیه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 سپتی سمی آیروموناسی در ماهیان آنجل مونو (Monodactylus sebae) بررسی اثرات هیستوپاتولوژیکی آن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
7 گزارش پاتولوژیکی وقوع یک مورد مانهیمیوز ( پاستورلوز ) ریوی در گاو مبتلا به نارسایی احتقانی قلب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
8 گزارش وقوع سپتی سمی آئروموناسی در ماهیان مولی (Poecilia latipinna) در یکی از فروشگاه های ماهیان زینتی در شهرستان ارومیه و بررسی اثرات هیستوپاتولوژی آن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
9 گزارش یک مورد کاردیومیولیزگاو وعوارض جانبی آن درگاو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
10 گزارش یک مورد ناهنجار ی قلبی " نقیصه کامل سپتوم بطنی بهمراه تکوین ناقص در یچه های دهل ی زی – بطنی درگوساله (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
11 مطالعه ضایعات هیستوپاتولوژیک تعیین آلودگی باکتریایی فیل ماهیان بیمار پرورش یافته در پژوهشکده آرتمیا جانوران آبزی دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
12 مطالعه هیستومورفومتری اثرات تجویزخوراکی عصاره هیدرو الکلی سیاه دانه در کولون رت نر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران