آقای دکتر رحیم حب نقی

دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه

آقای دکتر رحیم حب نقی

Dr. Rahim Hobnaghi

رئیس دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رحیم حب نقی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش دانشگاه ارومیه، ارومیه خرداد 1394
رئیس کنفرانس چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دانشگاه ارومیه - انجمن آبخیزداری ایران، ارومیه تیر 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ایجاد مسمومیت تجربی با گل افعی در گوساله های بومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 4
2 مطالعه بافتشناسی آنژیوژنز درمانی به روش مهندسی بافت در رت: نقش ماستسلها و پلاکتها در القاء آنژیوژنز (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 گزارش پاتولوژیکی وقوع یک مورد مانهیمیوز ( پاستورلوز ) ریوی در گاو مبتلا به نارسایی احتقانی قلب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 گزارش یک مورد کاردیومیولیزگاو وعوارض جانبی آن درگاو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
3 گزارش یک مورد ناهنجار ی قلبی " نقیصه کامل سپتوم بطنی بهمراه تکوین ناقص در یچه های دهل ی زی – بطنی درگوساله (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
4 مطالعه هیستومورفومتری اثرات تجویزخوراکی عصاره هیدرو الکلی سیاه دانه در کولون رت نر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران