آقای پروفسور علی مرادزاده

پروفسور علی مرادزاده دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

آقای پروفسور علی مرادزاده

Prof. Ali Moradzadeh

دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور علی مرادزاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله معدن و محیط زیست

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اکتشاف ذخایر زمین گرمایی در منطقه بوشلی- سبلان با استفاده از داده های مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 4، شماره: 2
2 برآورد خودکار پارامتر منظم سازی به روش تخمینگر نااریب ریسک احتمالی در وارون سازی سه بعدی مقید داده های مغناطیسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکار سازی مرزهای آنومالی های میدان پتانسیل با روش گرادیان افقی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
2 آنالیز احتمال رخداد شاخص های غنی شدگی جهت شناسائی نواحی امید بخش معدنی در ورقه ۱:۵۰۰۰۰ خوسف (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 اثر تعداد لایه ها در مدل سازی معکوس یک بعدی دایک قائم حاصل از داده های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس توسط روش تجزیه ی مقادیر تکین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
4 ارائه روشی برای تعیین مدول یانگ بااستفاده از نگارهای چاه- مطالعه موردی یکی از میادین نفتی در جنوب ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 ارائه سیستم مهندسی سنگ برای ارزیابی پتانسیل تولید ماسه درچاه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز
6 ارائه یک الگوریتم مناسب در محاسبه مقاومت ویژه و عمق داد ههای الکترومغناطیس هلیکوپتری حوزه فرکانس (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
7 ارزیابی تعیین بعد ساختارهای ژئوالکتریک زیرسطحی با استفاده از پارامترهای مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
8 ارزیابی زون مخزنی میدان گازی کنگان و بررسی و بهینه سازی پارامترهای پتروفیزیکی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
9 ارزیابی ناحیه قم از نظر تشکیل تله های نفتی با استفاده از تفسیر و مدلسازی داده های گرانی و مغناطیسی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
10 استفاده از پارامترهای پلاریزاسیون القایی طیفی (SIP) در کنار پارامترهای مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی برای تفسیر شبه مقاطع حاصل از براشتهای دو بعدی. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
11 استفاده از روش عمق مرکزی سنگپیل به عنوان مدل اولیه روش لونبرگ - مارکوارت در معکوس سازی یک بعدی داده های الکترومغناطیس هلیکوپتری حوزه فرکانس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
12 استفاده از مدل سازی ریاضی برای تخمین مشکلات ناشی از نشست خاک در معادن سطحی نواری (دریافت مقاله) ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
13 اکتشاف تله های هیدروکربوری منطقه طبس بکمک داده های گرانی (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
14 اکتشاف ذخایر زمین گرمایی از نقشه عمق کوری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
15 اکتشاف شکستگی های مدفون آبدار با روش مقاومت ویژه آرایه مربعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
16 اکتشاف طلای اپی ترمال با تلفیق داده های مغناطیس و الکترومغناطیس هوایی در منطقه کلاته- رشم دامغان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
17 اکتشاف گسل های پنهان به روش مقاومت سنجی الکتریکی در منطقه توس مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
18 انتخاب متغیرهای موثر در برآورد تخلخل با استفاده از تعیین ضریب همبستگی و روش شبکه بیزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیر زمینی نفت و گاز
19 اهمیت آنالیز مدل های هم ارز در مدل سازی داده های سونداژ الکتریکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
20 اهمیت ارزیابی ریسک در معادن زیر زمینی بر اساس سیستمهای مدیریت ایمنی (دریافت مقاله) سومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
21 اهمیت بکارگیری آرایه مربعی در سونداژ زنی الکتریکی و روش تفسیر داده های آن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
22 بررسی آلتراسیون کانی سازی مس - مولییدن پورفیری با روش های نوین، مطالعه موردی محدوده ظفرقند استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
23 بررسی آلودگی ناشی از کارخانه زغالشویی البرز شرقی با استفاده از معکوس سازی داده های VLF (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
24 بررسی آنومالی های مغناطیسی کانسار آهن اُجت آباد سمنان با استفاده از گرادیان کل نرمال (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
25 بررسی آنومالی های مغناطیسی کانسار آهن اُجت آباد سمنان با استفاده از گرادیان کل نرمال (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
26 بررسی اثر ماتریکس کانی بر سازند کژدمی در میدان نفتی بی بی حکیمه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
27 بررسی اثر هیسترسیس بر تخلخل سنگ مخازن کربناته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژیومکانیک نفت
28 بررسی امکان مدل سازی معکوس دو بعدی داده های مگنتوتلوریک با شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 بررسی تاثیر پارامترهای حفاری با کف بر نرخ نفوذ مته با استفاده از آنالیز فاکتوریال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
30 بررسی تاثیر شفافیت سیستم بانکی از طریق نظارت های کمیته حسابرسی داخلی بر افزایش عملکرد بانکی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
31 بررسی تغییرات اکسایشی پیریت باطله های زغال سنگ به روش جذب اتمی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
32 بررسی زیست محیطی تاثیر چشمههای آب گرم منطقه مشکین شهر بر روی رودخانه خیاو (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
33 بررسی وضعیت حوضه رسوبی منطقه رودان بندر عباس و احتمال نفوذ گنبد نمکی در منطقه به کمک تلفیق داده های گرانی و مغناطیس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
34 بکارگیری ابزار شبیه سازی زمین آماری چند نقطه ای در شبیه سازی مابین نمونه ها و مقایسه با روش SIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
35 بکارگیری روشی موثر برای تخمین پارامتر منظم سازی در مدل سازی معکوس دوبعدی داده های مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
36 بهینه سازی تخصیص گاز در فرازآوری با گاز به کمک الگوریتم بهینه سازی SELA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
37 پیشبینی افت فشار اصطکاکی سیالات سه فازی در دالیز چاه شیبدار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
38 پیشبینی مقاومت فشاری تک محوره با استفاده از نگارههای چاه و ماشین برداری پشتیبان- مطالعه مورد در یکی از میادین نفتی جنوب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
39 تحلیل پایداری سرریزهای تونلی سد کوثر (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
40 تحلیل پایداریمخزن بالادستنیروگاه تلمبه ذخیرهای سد آزاد با استفاده ازتصاویر استریوگرافیک (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
41 تحلیل فاکتوری داده های ژئوشیمیایی آبراهه ای ورقه 1:50000 خوسف جهت اکتشاف نواحی امید بخش معدنی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
42 تحلیل های طیفی مقیاس بندی شده: ابزار جدیدی برای تفسیر داده های میدان پتانسیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
43 تخمین سرعت حفاری با سیال کف با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی رگرسیون عمومی (دریافت مقاله) دومین همایش مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
44 تخمین سرعت سقوط ذرات در سیالات حفاری نیوتنی و غیرنیوتنی با شبکه عصبی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
45 تخمین موج برشی با استفاده از نگارهای چاه و ماشین برداری پشتیبان در مخازن کربناته- مطالعه موردی یکی از میادین نفتی در جنوب ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
46 تشخیص گنبدهای نمکی به روش گرادیان کل نرمال آنومالیهای گرانی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
47 تعبیر و تفسیر و ارائه مقاطع رسانندگی - عمق داده های الکترومغناطیسی هیلیکوپتری حوزه فرکانس در منطقه کلاته رشم (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
48 تعیین بعد ساختارهای زیرسطحی در منطقه بوشلی سبلان با استفاده از پارامترهای مگنوتلوریک به منظور اکتشاف منابع ژئوترمال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک
49 تعیین بعد ساختارهای ژئوالکتریک زیرسطحی و مدل سازی یک بعدی داده های مگنوتلوریک منطقه شمال سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک
50 تعیین بعد ساختارهای نفتی زیرسطحی در منطقه Oklahoma با استفاده از پارامترهای مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
51 تعیین ضریب پیچاپیچی قانون آرچی با استفاده از امواج استونلی در یکی از مخازن کربناته جنوب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
52 تعیین عمق کف یک لندفیل به کمک گرادیان کل نرمال داده های گرانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
53 تعیین غلظت حجمی کندههای حفاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
54 تعیین محدوده مخازن زمین گرمایی با استفاده از مدل سازی وارون داده ای ریزلرزه ها در یک میدان زمین گرمایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
55 تعیین مدول الاستیک حجمی بهینه به عنوان نشانگری ازابعاد حفرات در یکی از مخازن کربناته ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری
56 تعیین مشخصات تله های هیدروکربوری منطقه بابلسر به کمک مدلسازی داده های گرانی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
57 تعیین نفوذی پذیری سازند با استفاده از روش تشدید مغناطیسی پروتون (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
58 تعیین وزن بهینه گل با استفاده از معیار شکست موهر- کلمب جهت پایداری چاههای نفتی- مطالعه موردی یکی از میادین جنوب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
59 تفسیر کیفی داده های مغناطیسی کانسار آهن اجت آباد سمنان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
60 تفسیر ناهنجاریهای مغناطیس حاصل از دادههای مغناطیس هوایی منطقه زمینگرمایی محلات (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
61 تلفیق مدلسازی ریاضی و مطالعات ژئوفیزیکی زیست محیطی مواد حاصل از شستشوی کارخانه زغالشویی البرز شرقی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
62 تهیه مدل هیدروژئولوژیکی آبخوان ها با تفسیر و مدل سازی داده های ژئوفیزیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
63 حساسیتسنجی سنگهای کربناته بر نوع نمک در فرآیند آشام خودبخودی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
64 خنثی سازی اثر مولفه سنژنتیک داده های ورقه 1:50000 خوسف با روش تفکیک جوامع سنگیو محاسبه مقادیر شاخص غنی شدگی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
65 روشهای غیر مستقیم تعیین نفوذپذیری مخزن- مورد مطالعاتی میدان گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
66 شبیه سازی زمین آماری سه بعدی داده های مقاومت صوتی با استفاده از الگوریتم شبیه سازی متوالی مستقیم بهبودیافته (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
67 شناسایی آلودگی حاصل از پسماندهای اسیدی محل انباشت باطله های زغالشویی البرز شرقی با استفاده از روش ژئوفیزیکی VLF (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
68 شناسایی محل و تعیین راستای شکستگی های مدفون با آرایه مربعی متقاطع (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
69 شناسایی واحدهای کربناتی با استفاده از تصاویرASTER (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
70 طراحی پوشش بتن مسلح تونل آب بر بالایی سدگتوند بر مبنای اندرکنش هیدرومکانیکی توده سنگ و پوشش بتنی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
71 طرح احداث یک لندفیل برای جلوگیری از انتشار آلودگی زیست محیطی ناشی از باطله های کارخانه زغال شویی البرز شرقی شاهرود (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
72 طرح نگهداری تونل های آب بر بالایی نیروگاه سد گتوند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
73 کاربرد الکترومغناطیس هلیکوپتری در طراحی، ساخت و نگهداری خطوط لوله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته
74 کاربرد برداشت های لرزه ای پروفیل لرزه ای قائم چند مولفه ای با افست نزدیک در پیش بینی فشار منفذی مخزن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
75 کاربرد روش نوین جداسازی امواج در برداشت های پروفیل لرزه ای قائم چند مولفه ای از چاههای منحرف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
76 کاربرد شبکه عصبی پس انتشار خطا در شناسایی رخساره های لرزه ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
77 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی نمودارهای پتروفیزیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
78 کشف آنومالی ژیوشیمیایی مس - مولیبدن پورفیری براساس روش های تلفیقی تک متغیره و چند متغیره در محدوده ظفرند، استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
79 محاسبه زمان تکمیل پروژه در شبکه های پرت احتمالی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت اجرایی
80 محاسبه ضریب سیمان شدگی قانون آرچی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
81 محاسبه کیفی تخلخل، آبدهی ویژه و آب قابل استحصال سفره آب زیرزمینی با استفاده از نتایج مدل سازی مقاومت ویژه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
82 مد لسازی معکوس دو و سه بعدی آنومالی های گرانی منطقه رسوبی ساوه جهت تعیین تله نفتی احتمالی در تشکیلات قم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
83 مدل سازی پتانسیل تولید ماسه به کمک نگارهای پتروفیزیکی و روابط شکست برشی سنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز
84 مدل سازی داده های EM34 و VLF برداشت شده در اندیس مس دو چیله جهت شناسایی مناطق دارای مس (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
85 مدل سازی دو بعدی معکوس داده های گرانی منطقه طبس (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
86 مدل سازی معکوس پارامتری داده های پلاریزاسیون و مقاومت ویژه اندیس معدنی پاینده (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
87 مدل سازی معکوس داده های سونداژ مقاومت ویژه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
88 مدل سازی معکوس سه بعدی داده های مگنتوتلوریک مصنوعی تولید شده بر اساس یک مدل مفهومی برای منابع زمین گرمایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
89 مدل سازی وارون دو بعدی داده های مقاومت ویژه و قطبش القایی برای اکتشاف سرب و روی منطقه بالاکوه زنجان (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
90 مدل سازی وارون و تفسیر داده های مقاومت ویژه و قطبش القایی کانسار سرب و روی تاش (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
91 مدلسازی دوبعدی معکوس پارامتری داده های گرانی منطقه نفتی دهنو (دریافت مقاله) اولین کنگره مهندسی نفت ایران
92 مدلسازی زمین آماری مدول های الاستیک ژیومکانیکی به کمک تلفیق داده های چاه و لرزه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژیومکانیک نفت
93 مدلسازی سهبعدی دادههای هدایت الکتریکیEM 34جهت ردیابی آلودگی- مطالعه موردی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
94 مطالعات ایزوتوپی چشمههای آبگرم منطقه شمال غرب سبلان، مشکین شهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
95 مطالعات زیست محیطی دپو باطله های زغال شویی البرز شرقی با استفاده از برداشت و مدلسازی سه بعدی داده های ژئوالکتریک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
96 مطالعات ژئوالکتریکی دشت هادیشهر جهت اکتشاف آب زیرزمینی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
97 مطالعه خواص سیال غیرنیوتنی کف و تعیین پارامترهای رئولوژیکی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
98 مطالعه سفره آبهای زیرزمینی منطقه شمال سمنان با تفسیر و مدلسازی داده‌های ژئوفیزیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب
99 مطالعه محدوده آلودگی ناشی از معدنکاری سرب و روی تاش با روشهای ژئوفیزیکی IP ،VLF و مقاومت ویژه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
100 مطالعه مخزن زمین گرمایی سبلان با استفاده از معکوس سازی دوبعدی داده های مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
101 مقایسه شبه مقطع حاصل از تصحیح موقعیت و شبه مقطع و مدل بدست آمده توسط نرم افزار RES2DINV برای آرایه دوقطبی-دوقطبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک