آقای دکتر رائو بالوسو

دکتر رائو بالوسو

آقای دکتر رائو بالوسو

Dr. Rao Balusu

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رائو بالوسو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله معدن و محیط زیست