آقای پروفسور نوح بیلجین

پروفسور نوح بیلجین دانشکده مهندسی معدن

آقای پروفسور نوح بیلجین

Prof. Nuh Bilgin

دانشکده مهندسی معدن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور نوح بیلجین در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله معدن و محیط زیست