آقای پروفسور ارکان توپال

پروفسور ارکان توپال

آقای پروفسور ارکان توپال

Prof. Erkan Topal

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور ارکان توپال در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله معدن و محیط زیست